දිරියෙන් දිනූ ජීවිත

ජීවිත සාර්ථකත්වයෙහි පසුබිමෙහි වූ ඔවුන්ගේ ආත්මශක්තිය පිළිබඳ කතාව

HNB ෆයිනෑන්ස් හීදී අපි අපගේ සාර්ථකත්වය මනිනු ලබන්නේ සමාජය වෙත අපි දක්වා ඇති ධනවාදී මෙන්ම සුභවාදී බලපෑම් පදනම් කරගෙනය. ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකත්වය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා සහ වත්කම් වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යමය පසුබිම සහ දැනුම ලබා දෙමින් ප්‍රජාවෙහි ජීවනෝපායත්, ජීවන රටාවත් සවිබල ගැන්වීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

සාර්ථකත්වයේ කුළුණ කේ ටී ලක්ෂිකා මාධවි

ආයතනයක සේවකයකු ලෙස වැඩ කිරීමෙන් තම ජීවිතයට බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කය සපුරාලිය නොහැකි බව සිතන ලක්ෂිකා එතෙක් තමන් සේවය කරමින් සිටි ඇග¿ම් නිශ්පාදන ආයතනයෙන් ඉල්ලා අස්වන්නේ විවාහ Èවියට ඇතුල...

"දිරිය" ණය යෝජනා ක්රමය මගේ ව්යාපාරය සඳහා පදනම සකසා ඇත ජේ. ඒ. ඩී. දැදුනු කුමාරි

දැදුරු කූරි ඩියුරියා ණය යෝජනා ක්රමය යටතේ සිය ව්යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී. ජා-ඇල ප්රදේශයේ සිදුවීම් උපකරණ සැපයූ ව්යාපාර කීපයක් පමණි. එච්එන්බී ෆිනෑන්ස් වෙතින් ලබාගන්නා ලද සහයෝගය නිසා විවිධ...

HNB ෆිනෑන්ස්හි "අඩු ආදායම්" ණය යෝජනා ක්රමය පිළිබඳව මට දැනගන්න ලැබුණා ටෝනි ජේම්ස්

ඇරුනි ජේම්ස් සහ ටෝනි ජේම්ස් HNB ෆිනෑන්ස් වෙතින් මූල්ය ආධාර ලබා ගත්තේය. "නිව්හාහාන" වැඩසටහනට ස්තූතිවන්ත වීමට ඔවුන්ට හැකි විය....

HNB ෆිනෑන්ස් මගේ ව්යාපාරයේ සාර්ථකත්වය පිටුපස සිටියි මොහමඩ් නලීම්

HNB ෆිනෑන්ස් විසින් Ez ණය ක්රමයට ස්තූතිවන්ත වන නිසා සෙරමික් උපාංග විකිණීමේ මොහමඩ්ගේ ව්යාපාරයේ නව අගයන් කරා ළඟා විය....