011 202 4848

வெற்றி கதைகள்

HNB நிதியில், நாம் செய்யும் சாதகமான சமூக தாக்கத்தின் அடிப்படையில் நமது வெற்றியை அளவிடுகிறோம். 
சமூகத்தில் வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்கு, அவர்களின் ஆற்றலை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், 
கிராமப்புற தொழில் முயற்சியைத் தொடர அவர்களின் திறன்களையும் சொத்துக்களையும் அபிவிருத்தி 
செய்வதற்கு நிதியுதவி வழங்குவதன் மூலமும் நாங்கள் முயல்கிறோம்.

பல வருட காலமாக எங்களுடைய வியாபாரத்திற்கு பக்கபலமாக நின்ற நிதிப் பங்காளர் HNB FINANCE.... காந்தி ஜயமங்கல

பித்தளை பொருள் தயாரிப்பு என்றாலே கண்டி பிலிமத்தலாவ பிரதேசத்திற்கு ஒரு தனி இடம் உண்டு..... பாரம்பரிய பித்தளை பொருள் தயாரிப்பை தமது வாழ்க்கைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்களை இந்த பிரதேசத்தில்...

தொழில் ஒன்றைத் தொடங்கும் முடிவும், HNB FINANCEன் ஆதரவும் என் வாழ்க்கையை வெற்றிப் பாதையில் கொண்டு சென்றது ரஞ்சித் அமரதுங்க

கழிவாக வீசப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மீள்சுழற்சி செய்வது இன்று உலகின் முன்னணி வணிகங்களில் ஒன்றாகும். இந்த செயல்முறை எங்களின் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை அதிகம் பயன்படுத்துகிறது. ...

வியாபாரம் செய்ய கடன் தேவையா... அதற்கு மிகச் சிறந்த இடம் HNBFINANCE... அச்சினி லியனகே

இரண்டு தலைமுறையாக செய்துவரும் குடும்பத் தொழிலை நிகழ் காலத்திற்கு ஏற்றவகையில் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளில் புகுத்திவிட அந்தப் பெண் எடுக்கும் முயற்சி அளப்பரியது. ..அந்த மாற்றத்தின் மூலம...

சுளகு உற்பத்தி போன்ற பாரம்பரிய தொழில்கள் இதுவரையும் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்றால் HNBFINANCE கம்பனி எமக்கு வழங்கி வரும் ஒத்துழைப்பு தான் காரணம். வசந்தா குமாரி

கண்டியின் ஹந்தெஸ்ஸ, கிராமத்து மண் வாசனையோடு பின்னிப்பிணைந்து வாழ்க்கை நடத்தும் மக்கள் கூட்டத்தைக் கொண்ட ஒரு கிராமம்..... அந்தக் கிராமத்தில் பல்வேறு பாரம்பரிய தொழில்களை தமது வாழ்வாத...

வாழ்க்கையை வெல்ல் அனறு என்னில் இருந்த ஆசை இன்று நிறேவேறியூள்ளது பாலய்யா தமிழரசி

எல்ல பிரதேசத்தை கடந்து பதுளை பக்கமாக செல்லும்போது பாதையின் இடப்புறமாக இருக்கின்ற தமிழரசியின் ஹோட்டல் அந்த பிரதேசத்தில் அனைவருக்கும் பரிச்சயமானது. தமிழரசி இந்த ஹோட்டலை ஆரம்பிப்பதற்க...

சேமித்தலோடு தொழிலுக்குத் தேவையான பணத்தைப் பெற முடிந்ததன் பயனை நான் அனுபவித்தேன எல். ரீ. ஜி அந்தோனி

அவரின் பெயர் எல். ரீ. ஜி அந்தோனி. அந்தனீஸ் வீல் எலமயின்ட் நிலையத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொழிலில் சேருகிறார். அது அவருடைய முதலாவது தொழில். சில வருடங்கள் அங்கு வேலை செய்த இந்த...

HNB Finance எமது வாழ்க்கைக்கு மிகப் பெரிய பவலமாக அமைந்தது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை நிலுசி சமுதிகா

வெலிமட நுவரெலியா வீதியல் கெப்படிபொலயில் ஒழுங்கைக்குத் திரும்பும்போது நாம் கவரன்மான கிராமத்தை காணலாம். மரக்கறி மற்றும் பூ வளர்ப்பினை பிரதான ஜீவனோபாயமாக கொண்டுள்ள வெளிமடை மக்களின் வீ...

முன்னேற விரும்புபவர்களுக்கு இதைப்போல ஓர் இடம் கிடையாது மலவிஅச்சிலாகே முத்துபண்டா

கேகாலை தங்கொல்ல முத்துபண்டா கற்குழி. இதை தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை. அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய கற் குழிகளில் ஒன்று என்பதால் அல்ல. அதற்கு காரணமானவர் மலவிஅச்சிலாகே முத்துபண்ட...

எம்மால் எந்தப் பயமும் இன்றி எந்தவொரு தொழிலையூம் தொடங்கலாம் டப்ளியூ மல்லிகா

“கேகாலை கொழும்பு வீதியில் ரன்வல பிரதேசத்தை கடக்கும்போது அந்தப் பெண்ணின் சிறிய பலசரக்கு கடையைக் காணலாம். கடை சிறிதுதான் ஆனாலும் வசீகரத்திற்கு பஞ்சமில்லை. நாங்கள் அந்தக் கடைக்குள் நு...

HNB Finance எம்மைப் பற்றி சிந்திக்கின்றது பீ. வீ. எஸ் அயிராங்கனி

அரட ஆடை (பாரம்பரிய கண்டிய ஆடை) உற்பத்தி கண்டிக்கே உரித்தான கைத்தொழில் என்றால் மிகையாகாது. தற்போது கரை நாட்டின் ஒரு சில பிரதேசங்களில் அரட ஆடைகள்......

வெற்றியின் தூண் கே. டி. லக்ஷிகா மாதவி

தன் கணவனுடன் சேர்ந்து லக்ஷிகா ஒரு புதிய வியாபாரத்தைத் தொடங்கினார், தன்னல நம்பிக்கையுடன் தனது இதயத்தை நிரப்புகிறார்....

"டிரியா" கடன் திட்டம் எனது வியாபாரத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது J.A.N. ததேனு குமாரி

டிடியு குமாரி டிரியா கடன் திட்டத்தின் கீழ் தனது தொழிலை தொடங்கினார். ஜா-எலா பகுதியில் நிகழ்ந்த உபகரணங்களை வழங்கிய சில வியாபார நிறுவனங்கள் மட்டுமே இருந்தன. HNB நிதி மூலம் பெறப்பட்ட ஆ...

HNB நிதி "Niwahana" கடன் திட்டம் பற்றி எனக்கு தெரிந்து கொண்டது எனது அதிர்ஷ்டமாகும். டோனி ஜேம்ஸ்

ஜோடி அரினி ஜேம்ஸ் மற்றும் டோனி ஜேம்ஸ் அவர்களின் உணவகத்திற்கு சில புதிய கட்டடங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு HNB நிதி உதவியை நாடினார்கள். "நிஹானா" திட்டத்திற்கு நன்றி அவர்கள் தங்கள் உணவகங்கள...

என் வணிகத்தின் வெற்றிக்கு பின்னால் HNB நிதி உள்ளது மொஹமட் நலேம்

செராமிக் ஆபரணங்களை விற்பனை செய்யும் மொஹமட் வணிக நிறுவனம், HNB நிதி மூலம் எளிதான கடன்கள் திட்டத்திற்கு புதிய உயரத்தை அடைய முடிந்தது. மோகோமட் மறுவாழ்வு வசதிகளை குறிப்பாக, சிறப்பானதாக...