අප ගැන දළ විශ්ලේෂණය

සමාජීය වෙනසකට අරමුදලක් - මනුෂත්වයට ආයෝජනයක්

පූර්ණ මූල්‍ය සේවා සපයන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛපෙළේ මූල්‍ය ආයතනයක් වන HNB ෆයිනෑන්ස් ආයතනය දිවයින පුරා ඇති ශාඛා 48 ක් සහ සේවා කේන්ද්‍ර 21 ක් හරහා සියළුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය විවිධාංගීකරණයෙන් යුත් බැංකු සේවා සපයයි.

 

දැක්ම

නව්‍යකරණයගෙන් අනූන තාක්ෂණයෙන් බලගැනූවූ මූල්‍ය විසඳුම් මානුෂීය මුහුණුවරකින් සපයන පිළිගත් ප්‍රමුඛයා වීම.


මෙහෙවර.

අපගේ දක්ෂ සහ උද්යෝගීමත් කණ්ඩායම හරහා පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය විවිධාංගීකරණයෙන් යුත් බැංකු සේවා වගකීමෙන් සහ තිරසාරව පාරිභෝගිකයින් වෙත සපයමින්” අප ආයතනයේ සෑම කොටස්කරුවෙකුට වටිනාකමක් ලබා දීම අපගේ ඉලක්කයයි.


අපගේ සාරධර්ම.

අවංකභාවය.
සමාජීය සවිඥානය.
වෘත්තීයමයභාවය.
නව්‍යකරණය.
ගෞරවය.
අදාලත්වය.
සංවේදනය.