ආයතනික කළමනාකරණය

කැපවීමෙන් කටයුතු කරන අපගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම

අප සමාගමේ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වය නිසි ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමේ ඒකාබද්ධ වගකීම දරා සිටින අපගේ ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම, ශක්තිමත් සහ කැපවුණු පුද්ගලයින්ගෙන් සමන්විත වන අතර ඔවුන් HNB ෆයිනෑන්ස් PLC සමාගමේ සාර්ථකත්වය පිටුපස ඇති ශක්තිමත් අඩිතාලමයි.

බී.එම්.ඩී.සී ප්‍රභාත් මහතා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ /ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විධායක අධ්‍යක්ෂ

ඔහු වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනයේ සහාය සාමාජිකයෙකුද. තවද ඔස්ට්‍රලියාවේ.....

බී.එම්.ඩී.සී. ප්‍ර්‍රභාත් මහතා|කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ | ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
විධායක අධ්‍යක්ෂ

ඔහු වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනයේ සහාය සාමාජිකයෙකුද. තවද ඔස්ට්‍රලියාවේ සහතිකලාභී කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරයෙකුද වේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය පරිපාලන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබාගෙන ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය වෙත දැක්වූ දායකත්වය හදූනාගනිමින් ඉන්දියවේ ලෝක උපදේශන හා පර්යේෂණ සංස්ථාව විසින් පිරිනමන ලද 2014 වසරේ කාර්ය පරිවර්තකයා යන ගෞරවාන්විත සම්මානය ලබාගන්නා ලද්දේ ඔහු විසිනි.

W.S.P අරංගල මහතා ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී

ප්‍රියලාල් අරංගල මහතා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලැබූවෙකු වන අතර ඉන් වසර 13ක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයෙහි සේවය කර ඇත. ...

ප්‍රියලාල් අරංගල මහතා  | ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

ප්‍රියලාල් අරංගල මහතා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලැබූවෙකු වන අතර ඉන් වසර 13ක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයෙහි සේවය කර ඇත. මැලේසියාවේ ඒෂියා ඊ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාපති උපාධියක් ලබාගෙන ඇති ඒ මහතා සතු මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබද තීක්ෂණ දැනුම හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය සම්බන්ධ  අත්දැකීම් හේතුකොට ඒ මහතා සමාගමේ මුල් පෙළේ තනතුරක් වන ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී තනතුරට පත්ව ඇත.
2009 වර්ෂයේ එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය මගින් බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමක් සදහා වන බලපත්‍රය ලබාගැනීම සදහා ප්‍රමුඛ හා කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් අරංගල මහතා විසින් ඉටු කරන ලදි . ඔහුගේ දායකත්වය පිළිගැනීමක් වශයෙන් 2010 වසරේ ඔහු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වශයෙන් පත් කරන ලදි .  එයට පෙර අරංගල මහතා සෙලින්කෝ ග්‍රාමීන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ හා ග්‍රාමීන් මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙහි සේවය කර ඇත.
2011 ජුනි මාසයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ දේපළ වෙළෙද සමාගමක් වූ ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම විසින් මෙම සමාගමේ පාලන කාර්යභාරය අත්පත් කර ගන්නා ලදි. සමාගමෙහි සිදූකරන ලද ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් වලින් පසු ඔහු අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති හා අනුකූලතා තනතුරට පත් කරනු ලැබීය සමාගමේ පාලන කාර්යභාරය එච්.එන්.බී. පී.එල්.සී. ආයතනය විසින් අත්පත් කරගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ආරම්භ කරන ලද මූල්‍ය අංශ ඒකාබද්ධකරණ වැඩසටහන යටතේ කළමනාකාරිත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවකාශ සලසනු පිණිස 2014 නොවැම්බර් මාසයේ ස්වේච්ඡාවෙන් එම තනතුරින් ඉවත්විය.
අරංගල මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සහතිකලත් ව්‍යාපාරික ගණකාධිකාරීවරයෙකි ( ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ගිණුම්කරණය හා විගණනය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු වන ඔහු ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ශිල්පී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද
සහතිකලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහතිකලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවෙකුද වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ විගණන ආයතනයන්හි ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරු දරා ඇති ඔහු විගණනය පිළිබද වසර 18ක පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකි.

රුවන් ප්‍රනාන්දූ මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත් හා පරිපාලන/ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී.

රුවන් මහතා මෙම සමාගමේ වසර 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ සිය රැකියාව ආරම්භ කරමින් රුවන් මහතා...

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මානව සම්පත් හා පරිපාලන/ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී

රුවන් මහතා මෙම සමාගමේ වසර 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ සිය රැකියාව ආරම්භ කරමින් රුවන් මහතා සිය මානව සම්පත් කළමනාකරණ විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ කැපවීම හා කුසලතාවය මගින් තමා සංවිධානයට අවශ්‍ය සම්පතක් බවට සනාථ කර ඇත. ඔහු ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබද විද්‍යාවේ උපාධිධරයෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ වර්තමානයෙහි දරන තනතුර සඳහා ඔහු විසින් සිය පළපුරුද්ද හා හැකියාවන් තුළින් මෙන්ම සිය ශාස්ත්‍රීය බලපෑම මගින්ද සුවිශාල දායකත්වයක් ලබාදී ඇත.

බිමල් සෙනෙවිරත්න මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මෙහෙයුම්

බිමල් මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය පිළිබද වසර 16කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිිනෑන්ස් ආයතනයෙන් සිය අත්දැකීම් බොහොමයක් ලබා ඇති බිමල් මහතා මූල්‍ය නිෂ්පාදන අලෙවිකරණ...

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මෙහෙයුම්

බිමල් මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය පිළිබද වසර 16කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිිනෑන්ස් ආයතනයෙන් සිය අත්දැකීම් බොහොමයක් ලබා ඇති බිමල් මහතා මූල්‍ය නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය පිළිබද මනා පළපුරුද්දක් ලැබ තමා දරන වර්තමාන තනතුර තුළ සංවිධානයට අවශ්‍ය වත්කමක් බව සනාථ කර ඇත.

කමල් ප්‍රියංග මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - පරිපාලන

කමල් මහතා වසර 18කට වැඩි කාලයක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ කටයුතු කර ඇතග ඔහු HNB ෆිනෑන්ස් සමාගම තුළින් සිය වෘත්තීය විය ආරම්භ කළ අතර...

කමල් ප්‍රියංග මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – පරිපාලන

කමල් මහතා වසර 18කට වැඩි කාලයක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ කටයුතු කර ඇතග ඔහු HNB ෆිනෑන්ස් සමාගම තුළින් සිය වෘත්තීය ආරම්භ කළ අතර එම සංවිධානය මෙන්ම කර්මාන්තයද කෙරෙහි ඔහුගේ වූ පහැදිලි කැපවීම මෙන්ම සේවා පළපුරුද්ද මගින් ඔහු ලබාගත් දැනුම හා කුසලතාවයද හේතුකොට සංවිධානය තුළ උසස්වීම් උපයා ගැනීමට ඔහු සමත් වියග කර්මාන්තය තුළ සිය ප්‍රවීණත්වය වෘත්තීය සුදූසුකම් සමගින් තුලනය කරන ඔහු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ.

මහින්ද තිස්ස මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තයේ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත මහින්ද මහතා මෙම සමාගමේ දැනට දරන තනතුරට ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන අංශයන් වෙතින් අත්දැකීම් ගෙන ...

මහින්ද තිස්ස මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තයේ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත මහින්ද මහතා මෙම සමාගමේ දැනට දරන තනතුරට ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන අංශයන් වෙතින් අත්දැකීම් ගෙන එන්නෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමෙන් සිය වෘත්තීය අරඹා ඔහු විසින් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගමක් මෙහෙයවීමට අදාළ විවිධ පැතිකඩ සම්බන්ධ පළපුරුද්ද උකහා ගන්නා ලදි . ඔහු සතු පළපුරුද්දට අතිරේක වශයෙන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය සම්බන්ධ ඩිප්ලෝමාවක් මගින් වෘත්තීය සුදූසුකම්ද ලබා ඇත.

පැතුම් සම්පත් කුරේ මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා ජාල

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත පැතුම් මහතා අදාළ කර්මාන්තයේ මෙන්ම ව්‍යාපාරයේද විවිධ පැතිකඩයන්...

පැතුම් සම්පත් කුරේ මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ශාඛා ජාල

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත පැතුම් මහතා අදාළ කර්මාන්තයේ මෙන්ම ව්‍යාපාරයේද විවිධ පැතිකඩයන් පිළිබද ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ඇත. HNB ෆිිනෑන්ස් සමාගම සමගින් වූ ඔහුගේ සේවා කාලය 2001 වර්ෂයේ ක්ෂේත්‍ර විධායකවරයෙකු වශයෙන් ඇරඹි අතර ඔහු තුළ පැවති  කුසලතාවයන් හේතුකොට ක්‍රමානුකූලව ඔහුගේ වර්තමාන තනතුර දක්වා ඉදිරි ගමනක නියැළිණි.  ඔහු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු වන අතර ණය කළමනාකරණය පිළිබද උසස් ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ.

ප්‍රභාත් කත්‍රිආරච්චි මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා ජාලය

ප්‍රභාත් මහතා 2002 වර්ෂයේ එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමට බැදූණු අතර සංවිධානය සමග කටයුතු කළ කාල පරිච්ජේදය තුළ ඔහු විසින් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබද ...

ප්‍රභාත් කත්‍රිආරච්චි මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ශාඛා ජාලය

ප්‍රභාත් මහතා 2002 වර්ෂයේ HNB ෆිනෑන්ස් සමාගමට බැදූණු අතර සංවිධානය සමග කටයුතු කළ කාල පරිච්ජේදය තුළ ඔහු විසින් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබද සැළකිය යුතු දැනුමක් අත්කර ගන්නා ලදි.  වසර 17කට වැඩි කාලයක් පුරා සිය ප්‍රබල ව්‍යාපාරික ඥානය හා ඇල්ම සමගින් ඔහු විසින් නොකඩවා ව්‍යාපාර කටයුතු කරමින් සිටී. ඔහු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු ණය කළමනාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධරයෙකුද වේ.

ප්‍රදීප ඩයස් මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සමගින් ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන බොහෝ ගණනකට ...

ප්‍රදීප ඩයස් මහතා  සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සමගින්” ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන බොහෝ ගණනකට සහාය ලබාදෙන්නාවූ සියලූ ව්‍යාපාරික කටයුතු තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිරාවරණයක් ප්‍රදීප් මහතා සතුවේ. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම සමගින් ඔහුගේ සේවා කාලය වසර තුන ඉක්මවයි. කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ඇති ඔහු මයික්‍රොසොෆ්ට් සහතිකලත් වෘත්තිකයෙකුද වේ.

තුෂාර විජේවර්ධන මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ණය

බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 29 ක පළපුරුද්දක් හිමි තුෂාර විජේවර්ධන මහතා ආයතනික කළමනාකරණයේ වසර 11 ක හසල පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. ...

එච්.ඩී.තුෂාර විජේවර්ධන මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ණය

බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 29 ක පළපුරුද්දක් හිමි තුෂාර විජේවර්ධන මහතා ආයතනික කළමනාකරණයේ වසර 11 ක හසල පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රීත සාමාජිකයෙකි (Member of Professional Bankers Association) .කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව සම්පූර්ණ කර ඇති තුෂාර විජේවර්ධන මහතා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිලාභියෙකි.එසේම SLICM (ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනය) හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයෙකුද වන ඒ මහතා මේ වනවිට HNB FINANCE හි සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (ණය) ලෙස කටයුතු කරයි.

එච්.ඩී.සමීර චන්ද්‍රනාත් ගුණසේකර ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/මූල්‍ය ප්‍රධානී

මූල්‍ය අංශයේ වෘත්තිකයෙකු වන සමීර මහතා හට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 15 ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇත...

එච්.ඩී.සමීර චන්ද්‍රනාත් ගුණසේකර මහතා | ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/මූල්‍ය ප්‍රධානී

මූල්‍ය අංශයේ වෘත්තිකයෙකු වන සමීර මහතා හට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 15 ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇත. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය පිළිබද විධායක ඩිප්ලෝමාවක් හා ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්ද සමීර මහතා සතුවේ.

මංජුල කුමාර මුණසිංහ මහතා ව්‍යාපාර පද්ධති සංවර්ධන ප්‍රධානී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද...

මංජුල කුමාර මුණසිංහ මහතා | ව්‍යාපාර පද්ධති සංවර්ධන ප්‍රධානී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සමගින්” ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන බොහෝ ගණනකට සහාය ලබාදෙන්නාවූ සියලූ ව්‍යාපාරික කටයුතු තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිරාවරණයක් ප්‍රදීප් මහතා සතුවේ. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම සමගින් ඔහුගේ සේවා කාලය වසර තුන ඉක්මවයි. කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ඇති ඔහු මයික්‍රොසොෆ්ට් සහතිකලත් වෘත්තිකයෙකුද වේ.

අනුර උඩවත්ත මහතා පුහුණු ප්‍රධානී

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වසර 14කට වැඩි අත්දැකීම් සහිත අනුර මහතා මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහ පුහුණු හා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයන්හි කුසලතා ඇත්තෙකි...

අනුර උඩවත්ත මහතා | පුහුණු ප්‍රධානී

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වසර 14කට වැඩි අත්දැකීම් සහිත අනුර මහතා මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහ පුහුණු හා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයන්හි කුසලතා ඇත්තෙකි. එච්.එන්.බී ෆිනෑන්ස් සමාගම තුළ සේවය කිරීමෙන් ලද ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තමය නිරාවරණයන් මගින් කර්මාන්ත අංශය සදහා අවශ්‍ය අත්දැකීම් ඔහු විසින් ලබාගන්නා ලදි . අනුර මහතා මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහතිකලාභියෙකු” ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු” හා පුහුණු සහ මානව කුසලතා සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ.

චාමර මල්ලවාරච්චි මහතා නීති අංශ ප්‍රධානී

චාමර මල්ලවාරච්චි මහතා බැංකුකරණ හා මූල්‍ය නීති ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මනා අත්දැකීම් සහිත පළපුරුදු නීතිවේදියෙකි.......

චාමර මල්ලවාරච්චි මහතා | නීති අංශ ප්‍රධානී

චාමර මල්ලවාරච්චි මහතා බැංකුකරණ හා මූල්‍ය නීති ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මනා අත්දැකීම් සහිත පළපුරුදු නීතිවේදියෙකි. ඔහු වර්තමානයේ HNB FINANCE PLC ආයතනයේ නීති දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානී ධුරය හොබවයි. මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධ වසර 13ක් ඉක්මවූ පුළුල් අත්දැකීම් සහිත ඔහු මුදල් පියවීම් හා ණය පියවීම් ක්ෂේත්‍රයෙහි නිපුණයෙකුද‌ වේ. නීති මූලධර්ම විෂයයෙහි ඔහු සතු පුළුල් දැනුම, විචක්ෂණ චින්තනය හා නීති උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් වූ නිරායාස කුසලතාවයද බොහෝ අධිකරණමය නඩු කටයුතුවලදී වාසි සහගත තීන්දු ලබා ගැනීමෙහි ලා උපකාරී වී ඇත. ඔහු සුදුසුකම් ලත් හා නිපුණත්වයෙන් හෙබි ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයෙකුද, දිවුරුම් කොමසාරිස්වරයෙකුද, සමාගම් ලේකම්වරයෙකු හා බුද්ධිමය දේපල නියෝජිතවරයෙකුද වේ. HNB FINANCE ආයතනයේ අනු ආයතනයක් වන වෙල්ත් ගාඩ් පුද්ගලික සමාගමේ සමාගම් ලේකම්වරයා වශයෙන්ද ඔහු වර්තමානයේ කටයුතු කරයි. ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයෙන් නීතිවේදී ගෞරව උපාධියක්ද (LLB) ලැබීය. උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් විශිෂ්ඨත්වයට පත් වෙමින් බොහෝ පශ්චාත් උපාධි පුහුණු වැඩසටහන්වලටද සහභාගි වී ඇත. නීති ක්ෂේත්‍රයේ සිට ව්‍යාපාර පරිපාලන අංශය දක්වා සිය විෂය පථය පුළුල් කරමින්, ඔහු විසින් විශිෂ්ඨ සාමාර්ථයක්ද සහිතව එක්සත් රාජධානියේ වුල්වර්හැම්ප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන පශ්චාත් උපාධියද සම්පූර්ණ කරන ලදී. ඔහු ශ්‍රී ලංකා මුදල් කල්බදු සංගමයේ හා නීතිඥ සංගමයේද සාමාජිකයෙකු වේ.

රංගන ෂමීල් මහතා වැඩ බලන ලීසිං අංශ ප්‍රධානී

ලීසිං ක්ෂේත්‍රයේ වසර 12කට වැඩි අත්දැකීම් රංගන මහතා සතුවේ. සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී.හි අලෙවිකරණ සහකාරවරයෙකු වශයෙන් සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ ඔහු කිසි විටෙක හෝ ඉදිරියට තැබූ පය...

රංගන ෂමීල් මහතා|වැඩ බලන ලීසිං අංශ ප්‍රධානී

ලීසිං ක්ෂේත්‍රයේ වසර 12කට වැඩි අත්දැකීම් රංගන මහතා සතුවේ. සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී.හි අලෙවිකරණ සහකාරවරයෙකු වශයෙන් සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ ඔහු කිසි විටෙක හෝ ඉදිරියට තැබූ පය ආපසු නොගත්තෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් ආයතනයට 2016 වසරේදී එහි පළමු ලීසිං අංශ කළමනාකරු වශයෙන් බැඳුණු රංගන මහතා එහි කල්බදු ව්‍යාපාර සංවර්ධන, අයකිරීම් හා ණය ඇගයුම් වගකීම් දැරීය. ලීසිං අංශය වර්ධනය කිරීමෙහි ලා ප්‍රධාන කාර්ය භාරයක් ඉටුකළ රංගන මහතා එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2018 වසරේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු – ලීසි තනතුරට උසස් කරන ලදී. මේවන විට ලීසිං දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානී තනතුර දරන ඔහු ලීසිං කළඹ තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරමින් සිටී.
එක්සත් රාජධානියේ ඇංග්ලියා රස්කින් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාගත් ව්‍යාපාර පරිපාලනපති උපාධිධරයකු වන රංගන මහතා සහතිකලත් (ආසියානු) වෘත්තීය අලෙවිකරුවෙකු හා අලෙවිකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධරයෙකුද වේ. ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනයේ සාමාන්‍ය සාමාජිකයෙකු වන ඔහු වෙත එම ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය අලෙවිකරු සම්මානයද පිරිනමන ලදී.

උදාර ගුණසිංහ මහතා අලෙවිකරණ ප්‍රධානී

උදාර ගුණසිංහ මහතා දුරකථන සන්නිවේදන සහ මූල්‍ය (Telco & Finance) ක්ෂේත්‍රයේ වසර 14කට වැඩි අලෙවිකරණ අත්දැකීම් සහිත ප්‍රවීණ වෘත්තිකයෙකි......

උදාර ගුණසිංහ මහතා | අලෙවිකරණ ප්‍රධානී

උදාර ගුණසිංහ මහතා දුරකථන සන්නිවේදන සහ මූල්‍ය (Telco & Finance) ක්ෂේත්‍රයේ වසර 14කට වැඩි අලෙවිකරණ අත්දැකීම් සහිත ප්‍රවීණ වෘත්තිකයෙකි. Dialog Axiata , etisalat වැනි බහු ජාතික සමාගම්හි සේවය කොට වෘත්තීමය අත්දැකීම් ලද ඔහු Centrel Finance වැනි දේශීය ව්‍යාපාරයන්හිද සේවය කොට ආයතනික හිනිමඟෙහි ඉහළට ගමන් කළ අයෙකි.
2018 වසරේදී HNB FINANCE ආයතනයට බැඳීමෙන් අනතුරුව, උදාර මහතා විසින් ආයතනික ප්‍රති-සන්නාම ක්‍රියාවලිය තුළ කෙටි කාල පරිච්ඡේදයකදී තීරණාත්මක කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන ලදී. එවක් පටන් ඔහු විසින් HNB FINANCE PLC ආයතනය වෙත ගෞරවයන් ගණනාවක් ගෙන එමින් සාර්ථක Online හා Off line අලෙවිකරණ මූලාරම්භයන් ගණනාවක් දියත් කරන ලදී. උදාර ගුණසිංහ මහතා මේවන විට HNB FINANCE හි අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කරයි.
ඔහු එක්සත් රාජධානියේ කාඩිෆ් මෙට් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලද ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධියක්ද (MBA), එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයෙන් ලද වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාවක්ද (Dip.M) සහිතව Asia Marketing Federation වෙතින් පිරිනමන ලද සහතිකලත් වෘත්තීය අලෙවිකරු (CPM) තත්ත්වය දරන්නෙක්ද වෙයි. ඔහු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු (MCIM) හා ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනයේ සහකාර සාමාජිකයෙකුද (AMSLIM) වේ.

ශානක පෙරේරා මහතා නිෂ්පාදන සංවර්ධන සහ ආයතනික ව්‍යාපාර ප්‍රධානී

ශානක පෙරේරා මහතා බැංකු අංශයේ වසර 15 ඉක්මවූ දේශීය මෙන්ම විදේශීය අත්දැකීම්ද සහිත වූවෙකි......

ශානක පෙරේරා මහතා | නිෂ්පාදන සංවර්ධන ප්‍රධානී

ශානක පෙරේරා මහතා බැංකු අංශයේ වසර 15 ඉක්මවූ දේශීය මෙන්ම විදේශීය අත්දැකීම්ද සහිත වූවෙකි. HNB FINANCE PLC ආයතනයට බැඳීමට පෙර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ හා පිලිපීනයේ H.S.B.C සමූහ ව්‍යාපාරයේද සෙලාන් බැංකුවේද සේවය කර ඇති අතර, බැංකුකරණය, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, විශ්ලේෂණ හා ව්‍යාපාර පරිවර්තන ක්ෂේත්‍රයෙහි මනා අත්දැකීම් සහිත වූවෙකි. කාඩිෆ් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ඇති ශානක මහතා Dr. Mikel J Harry Six Sigma Management Institute Asia ආයතනයෙන් Lean Six Sigma Black Belt පිළිබඳ සහතිකයක්ද ලබා ඇත. ඔහු ලීඩ්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සපුරා ඇත. තවද ඔහු සහතිකලත් Lean Six Sigma Black Belt පුහුණුකරුවෙකුද වේ.

උෂාන් හපුආරච්චි මහතා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණ ප්‍රධානී

2004 වසරේදී HNB FINANCE ආයතනයට බැඳීමෙන් පසුව, උෂාන් මහතා විසින් ආයතනයේ විවිධ අංශයන් හා සම්බන්ධව බොහෝ අත්දැකීම් සපුරා ගන්නා ලදී.......

උෂාන් හපුආරච්චි මහතා | ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණ ප්‍රධානී

2004 වසරේදී HNB FINANCE ආයතනයට බැඳීමෙන් පසුව, උෂාන් මහතා විසින් ආයතනයේ විවිධ අංශයන් හා සම්බන්ධව බොහෝ අත්දැකීම් සපුරා ගන්නා ලදී. ඔහු විසින් ගිණුම්කරණය, මෙහෙයුම්, ණය තොරතුරු කාර්යාංශ අනුකූලතා, ශාඛා ජාල මෙහෙයුම් හා මෑතකදී ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති ඉංජිනේරුකරණය සම්බන්ධයෙන්ද සිය කුසලතාවයන් ඔප් නංවාගෙන ඇත. වසර 2ක් පුරා සාර්ථක ලෙස ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා නායකත්වය ලබාදීමෙන් අනතුරුව, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණ දෙපාර්තමේන්තුවක් හඳුන්වාදෙන ලද අතර, ආයතනය වෙත බොහෝ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයන් ගෙන එමින් උෂාන් මහතා මේවන විට එම ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කරයි.
සහතිකලත් Lean Six Sigma Black Belt ධාරියෙකු වන උෂාන් මහතා, ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනයේ ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාවක්ද, එම ආයතනයේම ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්ද, ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්ද, එම ආයතනයේම CCMF සහතිකයද, CITI වෙතින් ඇඟළුම් කළමනාකරණ සහතිකයද ලබා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනයේ ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව හදාරමින් සිටී.

ලලන්ග සේනවීර මහතා අභ්‍යන්තර විගණන ප්‍රධානී

ලලන්ග සේනවීර මහතා මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධ ස්වාධීන හා විෂය මූලික ඇගයීම් ලබාදීම වෙනුවෙන් මනා පුහුණුවක් ලත් වෘත්තිකයෙකි......

ලලන්ග සේනවීර මහතා | අභ්‍යන්තර විගණන ප්‍රධානී

ලලන්ග සේනවීර මහතා මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධ ස්වාධීන හා විෂය මූලික ඇගයීම් ලබාදීම වෙනුවෙන් මනා පුහුණුවක් ලත් වෘත්තිකයෙකි.
ලලන්ග 2019 වර්ෂයේදී HNB FINANCE සමාගම හා එක්වූ අතර මේවන විට HNB FINANCE සමාගම විසින් නිසි කාර්ය පරිපාටි හා කාර්යයන් කාර්යක්ෂම ලෙස අනුගමනය කරන බවට වගබලා ගනිමින් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානත්වය දරයි.ඔහු බී.ආර්.ද සිල්වා සහ සමාගම හා එම්.ඩබ්ලිව්. මෙන්ඩිස් සහ සමාගම වැනි කීර්තිමත් විගණන ආයතනයන්හි කටයුතු කිරීමෙන් විගණන ක්ෂේත්‍රයෙහි වසර 12කට වැඩි අගනා අත්දැකීම් සම්භාරයක් රැස් කරගෙන ඇත.
ලලන්ග සේනවීර මහතා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අභ්‍යන්තර විගණන ආයතනයේ සහතිකලත් අභ්‍යන්තර විගණකවරයෙකුද, එක්සත් රාජධානියේ වරලත් සහතිකලාභී ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකුද, ශ්‍රී ලංකාවේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකුද, එක්සත් රාජධානියේ සුරැකුම් හා ආයෝජන සඳහා වූ වරලත් ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද වේ.

එරාජ් කනගරත්නම් මහතා ව්‍යාපාර ණය අංශ ප්‍රධානී

එරාජ් මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විධායක නිලධාරියෙකු ලෙස එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් ආයතනයට සම්බන්ධ වූ අතර, සිය කාර්ය සාධනය, කැපවීම හා කටයුතු සම්බන්ධ ආචාර ධර්ම හේතුකොට සිය තත්ත්වයෙහි වේගවත් වර්...

එරාජ් කනගරත්නම් මහතා | ව්‍යාපාර ණය අංශ ප්‍රධානී

එරාජ් මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විධායක නිලධාරියෙකු ලෙස එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් ආයතනයට සම්බන්ධ වූ අතර, සිය කාර්ය සාධනය, කැපවීම හා කටයුතු සම්බන්ධ ආචාර ධර්ම හේතුකොට සිය තත්ත්වයෙහි වේගවත් වර්ධනයක් අත්පත් කරගත්තෙකි. පසුගිය වසර 18 පුරා එච්.එන්.බී.ෆිනෑන්ස් ආයතනය වෙත ලබාදුන් සුවිශේෂී සේවය මත පදනම්ව ශාඛා කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු හා ඉනික්බිති ප්‍රධාන කළමනාකරු තනතුරු දක්වාද එරාජ් මහතා උසස් වීම් ලැබීය. පසු කාලීනව එ් මහතා ව්‍යාපාර ණය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානී තනතුර දක්වා උසස් කරන ලද අතර එ් තනතුරෙහි කටයුතු කරමින් දහස් ගණනින් වූ ගනුදෙනුකරුවන් හටද ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වර්ධනය කරගැනීම සඳහා උපකාර කරමින් ආයතනික අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා තරුණ වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමකට නායකත්වය සපයයි. එරාජ් මහතා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යකරණය සම්බන්ධ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ඇති අතර වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ. උද්‍යෝගිමත් ක්‍රිකට් ලෝලියෙකුද වන එරාජ් මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයෙකුද වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රියාකාරී විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන්ද කටයුතු කරයි.

සුජිත් කුමාර මහතා නැවත අයකර ගැනීම් ප්‍රධානී

සුජිත් කුමාර මහතා HNB FINANCE PLC. හි නැවත අයකර ගැනීම් ප්‍රධානී ලෙස සේවය කරනු ලබයි . HNB FINANCE හි වසර 16ක සේවා අත්දැකීම් සහිත සුජිත් කුමාර මහතා ආයතනයේ විවිධ අංශයන් හි සේවය කිරීම...

සුජිත් කුමාර මහතා | නැවත අයකර ගැනීම් ප්‍රධානී

සුජිත් කුමාර මහතා HNB FINANCE PLC. හි නැවත අයකර ගැනීම් ප්‍රධානී ලෙස සේවය කරනු ලබයි . HNB FINANCE හි වසර 16ක සේවා අත්දැකීම් සහිත සුජිත් කුමාර මහතා ආයතනයේ විවිධ අංශයන් හි සේවය කිරීමෙන් ලද කෘතහස්ත අත්දැකීම් සහිත වූවෙකි.

2004 වසරේදී HNB FINANCE සමාගමට ක්ෂේත්‍ර විධායක නිළධාරීවරයකු ලෙස සේවයට එක් වු සුජිත් කුමාර මහතා සිය කැපවීම හා කාර්යශූර නිපුනතාවය හේතුවෙන් පියවරින් පියවර උසස්වීම් ලබමින් ආයතනයේ විවිධ ධූරාවලින් නියෝජනය කරන ලද අතර ක්ෂේත්‍ර කළමනාකරු, කළමනාකරු – (අයකර ගැනීම් සහ නෛතික,) ශාඛා කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු සහ ප්‍රධාන කලමනාකරු – නැවත අයකරගැනීම් යන තනතුරුද සුජිත් කුමාර මහතා විසින් දරා තිබේ.

වෘත්තීය පළපුරුද්දට අමතරව ඇක්වයිනාස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව සම්පූර්ණ කර ඇති සුජිත් කුමාර මහතා අයි.බී.එස්.එල් හි ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාව ද හිමිකරගෙන ඇත. සුජිත් කුමාර මහතා මේ වනවිට එක්සත් රාජධානියේ ග්ලෝස්ටර්ෂයර් විශ්ව විද්‍යාලයේ MBA පාඨමාලාව හදාරමින් සිටී.

ඉන්ද්‍රජිත් රාජකරුණාරත්න මහතා ණය පරිපාලන ප්‍රධානී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික බැංකුවක් වූ HNB බැංකුවෙහි වසර 33 ක කෘතහස්ත අත්දැකීම් සහිත ඉන්ද්‍රජිත් රාජකරුණාරත්න මහතා බැංකු ක්ෂේත්‍රය තුළ විවිධ තනතුරු දැරූ වෘත්තීයමය නිපුණතා ...

ඉන්ද්‍රජිත් රාජකරුණාරත්න මහතා | ණය පරිපාලන ප්‍රධානී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික බැංකුවක් වූ HNB බැංකුවෙහි වසර 33 ක කෘතහස්ත අත්දැකීම් සහිත ඉන්ද්‍රජිත් රාජකරුණාරත්න මහතා බැංකු ක්ෂේත්‍රය තුළ විවිධ තනතුරු දැරූ වෘත්තීයමය නිපුණතා ප්‍රකට කෙරූවෙකි. HNB බැංකුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කර ඇති ඒ මහතා බැංකු හා මූල්‍ය සුදුසුකම් (IBSL) සහ ISACA (SL) හි සාමාජිකත්වය දරන්නෙකි.මේ වනවිට HNB FINANCE හි ණය පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ලෙස ඉන්ද්‍රජිත් මහතා කටයුතු කරයි.

ඩිෂාන් ඇන්ඩෲ මහතා අංශ ප්‍රධානී - ස්ථාවර තැන්පතු

ආයෝජන විධායක වරයෙක් ලෙස 2004 වසරේදී සිය වෘත්තීමය ජීවිතය අරඹන ඩිෂාන් ඇන්ඩෘෘ මහතා ඉතා කෙටි කලක් තුළ එනම් 2007 වසරේදී ව්‍යාපාර හා අළෙවි සංවර්ධන කළමනාකාරවරයා ලෙස සිය පළමු උසස් වීම ලබන...

ඩිෂාන් ඇන්ඩෘෘ මහතා | අංශ ප්‍රධානී – ස්ථාවර තැන්පතු

ආයෝජන විධායක වරයෙක් ලෙස 2004 වසරේදී සිය වෘත්තීමය ජීවිතය අරඹන ඩිෂාන් ඇන්ඩෘෘ මහතා ඉතා කෙටි කලක් තුළ එනම් 2007 වසරේදී ව්‍යාපාර හා අළෙවි සංවර්ධන කළමනාකාරවරයා ලෙස සිය පළමු උසස් වීම ලබන්නේ ආයතනය තුළ ප්‍රකටකළ කාර්යශූර බව හා ඉලක්ක සපුරාලීමේදී දක්වන ලද කුසලතාව හේතුවෙනි.2011 වසරේදී ස්ථාවර තැන්පතු අංශයෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරවරයා ලෙස පත්වන ඒ මහතා 2020 වසරේ සිට HNB FINANCE PLC හි ස්ථාවර තැන්පතු අංශයෙහි කළමනාකරණ ප්‍රධානී හා අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරයි.