ආයතනික කළමනාකරණය

කැපවීමෙන් කටයුතු කරන අපගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම

අප සමාගමේ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වය නිසි ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමේ ඒකාබද්ධ වගකීම දරා සිටින අපගේ ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම, ශක්තිමත් සහ කැපවුණු පුද්ගලයින්ගෙන් සමන්විත වන අතර ඔවුන් HNB ෆයිනෑන්ස් සමාගමේ සාර්ථකත්වය පිටුපස ඇති ශක්තිමත් අඩිතාලමයි.

බී.එම්.ඩී.සී ප්‍රභාත් මහතා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ /ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විධායක අධ්‍යක්ෂ

ඔහු වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනයේ සහාය සාමාජිකයෙකුද. තවද ඔස්ට්‍රලියාවේ.....

බී.එම්.ඩී.සී. ප්‍ර්‍රභාත් මහතා|කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ | ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
විධායක අධ්‍යක්ෂ

ඔහු වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනයේ සහාය සාමාජිකයෙකුද. තවද ඔස්ට්‍රලියාවේ සහතිකලාභී කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරයෙකුද වේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය පරිපාලන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබාගෙන ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය වෙත දැක්වූ දායකත්වය හදූනාගනිමින් ඉන්දියවේ ලෝක උපදේශන හා පර්යේෂණ සංස්ථාව විසින් පිරිනමන ලද 2014 වසරේ කාර්ය පරිවර්තකයා යන ගෞරවාන්විත සම්මානය ලබාගන්නා ලද්දේ ඔහු විසිනි.

W.S.P අරංගල මහතා ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී

ප්‍රියලාල් අරංගල මහතා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලැබූවෙකු වන අතර ඉන් වසර 13ක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයෙහි සේවය කර ඇත. ...

ප්‍රියලාල් අරංගල මහතා  | ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

ප්‍රියලාල් අරංගල මහතා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලැබූවෙකු වන අතර ඉන් වසර 13ක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයෙහි සේවය කර ඇත. මැලේසියාවේ ඒෂියා ඊ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාපති උපාධියක් ලබාගෙන ඇති ඒ මහතා සතු මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබද තීක්ෂණ දැනුම හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය සම්බන්ධ  අත්දැකීම් හේතුකොට ඒ මහතා සමාගමේ මුල් පෙළේ තනතුරක් වන ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී තනතුරට පත්ව ඇත.
2009 වර්ෂයේ එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය මගින් බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමක් සදහා වන බලපත්‍රය ලබාගැනීම සදහා ප්‍රමුඛ හා කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් අරංගල මහතා විසින් ඉටු කරන ලදි . ඔහුගේ දායකත්වය පිළිගැනීමක් වශයෙන් 2010 වසරේ ඔහු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වශයෙන් පත් කරන ලදි .  එයට පෙර අරංගල මහතා සෙලින්කෝ ග්‍රාමීන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ හා ග්‍රාමීන් මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙහි සේවය කර ඇත.
2011 ජුනි මාසයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ දේපළ වෙළෙද සමාගමක් වූ ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම විසින් මෙම සමාගමේ පාලන කාර්යභාරය අත්පත් කර ගන්නා ලදි. සමාගමෙහි සිදූකරන ලද ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් වලින් පසු ඔහු අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති හා අනුකූලතා තනතුරට පත් කරනු ලැබීය සමාගමේ පාලන කාර්යභාරය එච්.එන්.බී. පී.එල්.සී. ආයතනය විසින් අත්පත් කරගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ආරම්භ කරන ලද මූල්‍ය අංශ ඒකාබද්ධකරණ වැඩසටහන යටතේ කළමනාකාරිත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවකාශ සලසනු පිණිස 2014 නොවැම්බර් මාසයේ ස්වේච්ඡාවෙන් එම තනතුරින් ඉවත්විය.
අරංගල මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සහතිකලත් ව්‍යාපාරික ගණකාධිකාරීවරයෙකි ( ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ගිණුම්කරණය හා විගණනය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු වන ඔහු ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ශිල්පී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද
සහතිකලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහතිකලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවෙකුද වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ විගණන ආයතනයන්හි ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරු දරා ඇති ඔහු විගණනය පිළිබද වසර 18ක පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකි.

ඇනස්ලි ප්‍රනාන්දූ මහතා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත ඇනස්ලි මහතා සතුව ඇති දැනුම හා අත්දැකීම් මගින් සංවිධානයේ සමස්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය මනාසේ සිදූ ...

ඇනස්ලි ප්‍රනාන්දූ මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මෙහෙයුම්

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත ඇනස්ලි මහතා සතුව ඇති දැනුම හා අත්දැකීම් මගින් සංවිධානයේ සමස්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය මනාසේ සිදූ කෙරෙන බවට සහතික වීමේ හැකියාව ලබාදී ඇත. ඔහු සෑම අංශයකින්ම පිරිපුන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය වෘත්තිකයෙකු ලෙස පිළිගැනීමක් ලබා ඇත. ඇනස්ලි මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකි.

රුවන් ප්‍රනාන්දූ මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත් හා පරිපාලන/ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී.

රුවන් මහතා මෙම සමාගමේ වසර 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ සිය රැකියාව ආරම්භ කරමින් රුවන් මහතා...

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මානව සම්පත් හා පරිපාලන/ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී

රුවන් මහතා මෙම සමාගමේ වසර 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ සිය රැකියාව ආරම්භ කරමින් රුවන් මහතා සිය මානව සම්පත් කළමනාකරණ විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ කැපවීම හා කුසලතාවය මගින් තමා සංවිධානයට අවශ්‍ය සම්පතක් බවට සනාථ කර ඇත. ඔහු ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබද විද්‍යාවේ උපාධිධරයෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ වර්තමානයෙහි දරන තනතුර සඳහා ඔහු විසින් සිය පළපුරුද්ද හා හැකියාවන් තුළින් මෙන්ම සිය ශාස්ත්‍රීය බලපෑම මගින්ද සුවිශාල දායකත්වයක් ලබාදී ඇත.

බිමල් සෙනෙවිරත්න මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - බැරකම් අලෙවි

බිමල් මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය පිළිබද වසර 16කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිිනෑන්ස් ආයතනයෙන් සිය අත්දැකීම් බොහොමයක් ලබා ඇති බිමල් මහතා මූල්‍ය නිෂ්පාදන අලෙවිකරණ...

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – ස්ථාවර තැන්පතු හා ඉතුරුම්

බිමල් මහතා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තය පිළිබද වසර 16කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත වූවෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිිනෑන්ස් ආයතනයෙන් සිය අත්දැකීම් බොහොමයක් ලබා ඇති බිමල් මහතා මූල්‍ය නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය පිළිබද මනා පළපුරුද්දක් ලැබ තමා දරන වර්තමාන තනතුර තුළ සංවිධානයට අවශ්‍ය වත්කමක් බව සනාථ කර ඇත.

ආර් එම් පී දයාවංශ මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ව්‍යාපාර

දයාවංශ මහතා හැටන් නැෂනල් බැංකුව තුළ බැංකු ශාඛා/ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණය අලෙවිකරණය කල්බදූකරණය සිල්ලර/වාණිජ බැංකුකරණය හා තැන්පතු සංචලනය ඈ බහුවිධ...

ආර් එම් පී දයාවංශ මහතා| නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – ව්‍යාපාර

දයාවංශ මහතා හැටන් නැෂනල් බැංකුව තුළ බැංකු ශාඛා/ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණය අලෙවිකරණය කල්බදූකරණය සිල්ලර/වාණිජ බැංකුකරණය හා තැන්පතු සංචලනය ඈ බහුවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි වසර 34 ඉක්මවූ  අත්දැකීම් සහිත බැංකුකරණ වෘත්තිකයෙකි. ඔහු මවුන්ට් එලිෂා එක්සෙකටිව් එඩියුකේෂන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් ව්‍යාපාරික පාසල සිංගප්පූරුවේ ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය  සිංගප්පූරු කළමනාකරණ ආයතනය  තුළින් පුහුණුව ලබා ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනයේ  සභාපතිවරයෙකු වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත. කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන්  ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබද ශාස්ත්‍රපති උපාධියක්ද ලබා ඇති ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වරලත් අලෙවිකරුවෙකුද එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු ද ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු ද වේ.

කමල් ප්‍රියංග මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා ජාල

කමල් මහතා වසර 18කට වැඩි කාලයක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ කටයුතු කර ඇතග ඔහු HNB ෆිනෑන්ස් සමාගම තුළින් සිය වෘත්තීය විය ආරම්භ කළ අතර...

කමල් ප්‍රියංග මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ශාඛා ජාල

කමල් මහතා වසර 18කට වැඩි කාලයක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ කටයුතු කර ඇතග ඔහු HNB ෆිනෑන්ස් සමාගම තුළින් සිය වෘත්තීය ආරම්භ කළ අතර එම සංවිධානය මෙන්ම කර්මාන්තයද කෙරෙහි ඔහුගේ වූ පහැදිලි කැපවීම මෙන්ම සේවා පළපුරුද්ද මගින් ඔහු ලබාගත් දැනුම හා කුසලතාවයද හේතුකොට සංවිධානය තුළ උසස්වීම් උපයා ගැනීමට ඔහු සමත් වියග කර්මාන්තය තුළ සිය ප්‍රවීණත්වය වෘත්තීය සුදූසුකම් සමගින් තුලනය කරන ඔහු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ.

මහින්ද තිස්ස මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තයේ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත මහින්ද මහතා මෙම සමාගමේ දැනට දරන තනතුරට ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන අංශයන් වෙතින් අත්දැකීම් ගෙන ...

මහින්ද තිස්ස මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තයේ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත මහින්ද මහතා මෙම සමාගමේ දැනට දරන තනතුරට ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන අංශයන් වෙතින් අත්දැකීම් ගෙන එන්නෙකි. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමෙන් සිය වෘත්තීය අරඹා ඔහු විසින් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගමක් මෙහෙයවීමට අදාළ විවිධ පැතිකඩ සම්බන්ධ පළපුරුද්ද උකහා ගන්නා ලදි . ඔහු සතු පළපුරුද්දට අතිරේක වශයෙන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය සම්බන්ධ ඩිප්ලෝමාවක් මගින් වෘත්තීය සුදූසුකම්ද ලබා ඇත.

පැතුම් සම්පත් කුරේ මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා ජාල

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත පැතුම් මහතා අදාළ කර්මාන්තයේ මෙන්ම ව්‍යාපාරයේද විවිධ පැතිකඩයන්...

පැතුම් සම්පත් කුරේ මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ශාඛා ජාල

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 17කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත පැතුම් මහතා අදාළ කර්මාන්තයේ මෙන්ම ව්‍යාපාරයේද විවිධ පැතිකඩයන් පිළිබද ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ඇත. HNB ෆිිනෑන්ස් සමාගම සමගින් වූ ඔහුගේ සේවා කාලය 2001 වර්ෂයේ ක්ෂේත්‍ර විධායකවරයෙකු වශයෙන් ඇරඹි අතර ඔහු තුළ පැවති  කුසලතාවයන් හේතුකොට ක්‍රමානුකූලව ඔහුගේ වර්තමාන තනතුර දක්වා ඉදිරි ගමනක නියැළිණි.  ඔහු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු වන අතර ණය කළමනාකරණය පිළිබද උසස් ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ.

ප්‍රභාත් කත්‍රිආරච්චි මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා ජාලය

ප්‍රභාත් මහතා 2002 වර්ෂයේ එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමට බැදූණු අතර සංවිධානය සමග කටයුතු කළ කාල පරිච්ජේදය තුළ ඔහු විසින් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබද ...

ප්‍රභාත් කත්‍රිආරච්චි මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ශාඛා ජාලය

ප්‍රභාත් මහතා 2002 වර්ෂයේ HNB ෆිනෑන්ස් සමාගමට බැදූණු අතර සංවිධානය සමග කටයුතු කළ කාල පරිච්ජේදය තුළ ඔහු විසින් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබද සැළකිය යුතු දැනුමක් අත්කර ගන්නා ලදි.  වසර 17කට වැඩි කාලයක් පුරා සිය ප්‍රබල ව්‍යාපාරික ඥානය හා ඇල්ම සමගින් ඔහු විසින් නොකඩවා ව්‍යාපාර කටයුතු කරමින් සිටී. ඔහු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය විෂය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු ණය කළමනාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධරයෙකුද වේ.

ප්‍රදීප ඩයස් මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සමගින් ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන බොහෝ ගණනකට ...

ප්‍රදීප ඩයස් මහතා  සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සමගින්” ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන බොහෝ ගණනකට සහාය ලබාදෙන්නාවූ සියලූ ව්‍යාපාරික කටයුතු තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිරාවරණයක් ප්‍රදීප් මහතා සතුවේ. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම සමගින් ඔහුගේ සේවා කාලය වසර තුන ඉක්මවයි. කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ඇති ඔහු මයික්‍රොසොෆ්ට් සහතිකලත් වෘත්තිකයෙකුද වේ.

භානු විජයරත්න මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - අවදානම්

හැටන් නැෂනල් බෑන්ක් පී.එල්.සී" යූනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පී.එල්.සී සහ එච්.එන්.බී. ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යන ආයතන අතරින් මුලින් කී බැංකු දෙකෙහි පිළිවෙලින් ප්‍රධාන ...

භානු විජයරත්න මහතා | සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – අවධානම්

හැටන් නැෂනල් බෑන්ක් පී.එල්.සී” යූනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පී.එල්.සී සහ එච්.එන්.බී. ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යන ආයතන අතරින් මුලින් කී බැංකු දෙකෙහි පිළිවෙලින් ප්‍රධාන අනුකූලතා නිලධාරී සහ සමූහ අභ්‍යන්තර විගණන අංශ ප්‍රධානී වශයෙන් වූ තනතුරු දරා වර්තමානයේ එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – අවදානම් වශයෙන් කටයුතු කරමින් බොහෝ උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය කර ඇති භානු විජයරත්න මහතා වසර 38කට වැඩි කාලයක් බැංකුකරණය හා මූල්‍යකරණය පිළිබ`ද පුළුල් ඇත්දැකීම් ලද්දෙකි.

ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යා පශ්චාත් උපාධිධරයෙකුද” ඉන්දියාවේ මනිපායි විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන පශ්චාත් උපාධිධරයෙකුද වේ. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකුද වන ඔහු” සහතිකලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවන්ගේ ආයතනයේ අධි-සාමාජිකත්වයක්ද දරයි. තවද” ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපද අභ්‍යන්තර විගණකවරුන්ගේ ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්්වයේ සාමාජිකයෙකුද වේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති තනතුරද ඇතුළත්ව ප්‍රධාන තනතුරු ගණනාවක් දරමින්” ඔහු මේවනවිට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ උපදේශක සභා සාමාජිකයෙකුද වශයෙන්ද කටයුතු කරයි. විජයරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා බැංකු අනුකූලතා නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත.

බැංකුකරණ හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ බොහෝ සෙයින් විමසනු ලබන අයෙකු වන ඔහු දැනට ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ බැංකුකරණ හා මූල්‍ය විද්‍යා පීඨයේ සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකුකරණ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ බාහිර පීඨ සාමාජිකයෙකුද වශයෙන් කටයුතු කරයි. තවද” ඔහු ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ කථිකාචාර්යවරයෙකුද සහ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරකවරයෙකු වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇති අතර” ව්‍යාපාරික හා වෘත්තීය සගරා කිහිපයක පළකල ලිපි ගණනාවක කතුවරයාද වේ.

මංජුල කුමාර මුණසිංහ මහතා ව්‍යාපාර පද්ධති සංවර්ධන ප්‍රධානී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද...

මංජුල කුමාර මුණසිංහ මහතා | ව්‍යාපාර පද්ධති සංවර්ධන ප්‍රධානී

වසර 24 ඉක්මවා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද ලබාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සමගින්” ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන බොහෝ ගණනකට සහාය ලබාදෙන්නාවූ සියලූ ව්‍යාපාරික කටයුතු තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිරාවරණයක් ප්‍රදීප් මහතා සතුවේ. එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම සමගින් ඔහුගේ සේවා කාලය වසර තුන ඉක්මවයි. කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ඇති ඔහු මයික්‍රොසොෆ්ට් සහතිකලත් වෘත්තිකයෙකුද වේ.

එච්.ඩී.සමීර චන්ද්‍රනාත් ගුණසේකර ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/මූල්‍ය ප්‍රධානී

මූල්‍ය අංශයේ වෘත්තිකයෙකු වන සමීර මහතා හට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 15 ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇත...

එච්.ඩී.සමීර චන්ද්‍රනාත් ගුණසේකර | ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/මූල්‍ය ප්‍රධානී

මූල්‍ය අංශයේ වෘත්තිකයෙකු වන සමීර මහතා හට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ වසර 15 ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇත. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය පිළිබද විධායක ඩිප්ලෝමාවක් හා ව්‍යාපාර හා මූල්‍ය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්ද සමීර මහතා සතුවේ.

අනුර උඩවත්ත මහතා පුහුණු ප්‍රධානී

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වසර 14කට වැඩි අත්දැකීම් සහිත අනුර මහතා මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහ පුහුණු හා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයන්හි කුසලතා ඇත්තෙකි...

අනුර උඩවත්ත මහතා | පුහුණු ප්‍රධානී

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වසර 14කට වැඩි අත්දැකීම් සහිත අනුර මහතා මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහ පුහුණු හා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයන්හි කුසලතා ඇත්තෙකි. එච්.එන්.බී ෆිනෑන්ස් සමාගම තුළ සේවය කිරීමෙන් ලද ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කර්මාන්තමය නිරාවරණයන් මගින් කර්මාන්ත අංශය සදහා අවශ්‍ය අත්දැකීම් ඔහු විසින් ලබාගන්නා ලදි . අනුර මහතා මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහතිකලාභියෙකු” ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු” හා පුහුණු සහ මානව කුසලතා සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික ඩිප්ලෝමාධාරියෙකුද වේ.