ශාඛා ජාලය

ඔබට ආසන්නයේම ඇති ශාඛාව සොයා අප වෙත පැමිණෙන්න. - සතියේ දින වල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා විවෘතව ඇත.
දිස්ත්‍රික්කය අනුව සොයන්න
නො . 27, නිදහස් මාවත, අම්පාර .
කල්මුනේ සේවා මධ්‍යස්ථානය, කල්මුනේ
පොතුවිල් සේවා මධ්‍යස්ථානය, බස් නැවතුම ඉදිරිපිට, ප්‍රධාන වීදිය, පොතුවිල්
අනුරාධපුර, නො. 30, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුර
ගලෙන්බිඳුණුවැව සේවා මධ්‍යස්ථානය, නො 87/62, මහජන බැංකුව ඉදිරිපිට, ගලෙන්බිඳුණුවැව
කැකිරාව සේවා මධ්‍යස්ථානය, නො 36/A, යකල්ල පාර, කැකිරාව
නො.36, නුවර පාර, මැදවච්චිය
නෝච්චියාගම සේවා මධ්‍යස්ථානය, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය අසල, තඹුත්තේගම පාර,නෝච්චියාගම
බදුල්ල- නො 24/1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල සේවා මධ්‍යස්ථානය, නො 36/A, වැලිමඩ පාර, බණ්ඩාරවෙල
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සේවා මධ්‍යස්ථානය- නො.05, නව නගරය, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
මහියංගනය - නො. 207, පදියතලාව පාර, මහියංගනය
වැලිමඩ- නො. 01/33, බොරලන්ද පාර, වැලිමඩ.
මඩකළපුව- නො 39/2, මැද පාර, මඩකළපුව
අවිස්සාවේල්ල - නො. 117/B, රත්නපුර පාර, අවිස්සාවේල්ල
හන්දිය- නො. 168, බිම්මහල, නාවල පාර, නුගේගොඩ
හෝමාගම - නො.62/A, හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම.
කඩුවෙල - නො. 155/2 A, අවිස්සාවේල්ල පාර,කඩුවෙල
මොරටුව - නො.597, ගාලු පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව
අම්බලන්ගොඩ - නො. 273, ප්‍රධාන පාර, අම්බලන්ගොඩ
ගාල්ල - නො.48 ඕල්කොට් මාවත, ගාල්ල
පිටිගල සේවා මධ්‍යස්ථානය - නො.290/1A, ඇල්පිටිය පාර, පිටිගල
ගම්පහ - නො.57, බෞද්ධාලෝක මාවත,ගම්පහ
ජාඇල - නො. 59/A, ජාඇල මීගමුව පාරේ,ජාඇල
මීගමුව - නො. 58, ශාන්තජෝෂප් වීදියේ, මීගමුව
නිට්ටඹුව - නො 9, කොළඹ නුවර පාර, නිට්ටඹුව
වත්තල - නො. 34/1/1, පළමු මහළ, මීගමුව පාර, වත්තල
බෙලිඅත්ත - නො. 51/1, මාතර පාර, බෙලිඅත්ත
හම්බන්තොට - නො. 21A, ජේල් මාවත, හම්බන්තොට
තිස්සමහාරාම සේවා මධ්‍යස්ථානය- නො 28, සවුසිරි ගොඩනැගිල්ල, පහල වීදිය, තිස්සමහාරාම
යාපනය - නො. 56/17, ස්ටැන්ලි මාවත, යාපනය
නෙල්ලියඩි සේවා මධ්‍යස්ථානය - යාපනය පොයින්ට් පෙඩ්රෝ මාවත, නෙල්ලියඩි, කරව්වෙඩ්ඩි
බණ්ඩාරගම - නො. 12/1/1, පානදුර පාර, බණ්ඩාරගම
Kalutara - No. 427, "Sirisanda Building" Galle Road, Kalutara - North
Mathugama - No. 141/2, 2 nd Floor, Agalawattha Road, Mathugama.
Kandy - No. 677, Wiliyam Gopallawa Mawatha, Kandy.
Nawalapitiya - No. 32/2, Ambagamuwa Road, Nawalapitiya.
Kilinochchiya Service Center - No.08, Kanakapuran Road, Uthayanager- North, Kilinochchi
Galgamuwa - No. 351, Anuradhapura Road, Galgamuwa.
Kuliyapitiya Service Center - No. 355, Madampe Road, Kuliyapitiya.
Nikaweratiya - No. 189, Puttalam Road, Nikaweratiya.
Mannar - No. TV-5/1, Ward No.04, Aalamara Veethy, Mannar
Matara - No. 366/1/2, 2 nd Floor, Anagarika Dharmapala Mawatha, Pamburana, Matara.
Morawaka Service Center - NO. 07, Nilwala Building, Morawaka
Moneragala - No. 306, Ground Floor, Opposite District Court, Wellawaya Road, Monaragala.
Mallavi Service Center - Thunukkai – Mankulam Road, Thunukkai, Mallavi
Mullaitivu Service Center - P.W.D. Office Road, Mullaithivu.
Nedunkerni Service Center - Oddusudan Junction, Mullaitivu Road, Nedunkerni.
Hatton Service Center - No 187 D, Dimbulla Rd, Hatton.
Nuwara Eliya - No. 05, Jayathilaka Mawatha, Nuwara-Eliya
Walapane Service Center - No.98, Gammanpila Niwasa Road, Kandy Road, Walapone.
Polonnaruwa - No. 57/4, Batticoloa Road, Polonnaruwa.
Chilaw - No. G1/F1, New Shopping Complex, Court Road, Chilaw.
Norochchole Service Center - Main Street, Kalpitiya Road, Norochchole.
Wennappuwa - No. 153/C, Chilaw Road, Dummaladeniya Mada, Wennappuwa.
Balangoda Service Center - No.25C, Weerasundararama Mawatha, Balangoda.
Embilipitiya - No. 59, 2 nd Floor, Rathnaweera Building, Main Street, Pallegama, Embilipitiya.
Padaviya - Bandaranayake Mawata, Parakramapura, Padaviya
Vavuniya - No. 65A/1, 1st Cross Street, Vavuniya.