011 202 4848

கண்ணோட்டம்

ஆர்வம் கொண்ட ஒரு முன்னணி நிதி நிறுவனமாகும்

சமூக மாற்றம் நிதி – மனித மனநிலையில் முதலீடு
2000 ஆம் ஆண்டில் எமது ஸ்தாபனமானது நிறுவப்பட்டதிலிருந்து கிராமப்புறங்களில் வாழ்ந்து வரும் பெண்களுக்கு நிதியுதவியினை வழங்குவதை மேம்படுத்துவதில் எமது முக்கிய கவனம் காணப்பட்டது. HNB நிதியானது தன் மைக்ரோ நிதி துறையின் பங்களிப்பிற்காக ஒரு சர்வதேச அளவில் பாராட்டப்பட்ட வர்த்தகமாகும்.

பொறுப்பு கடன் நிலையான அபிவிருத்தி.
பொறுப்பு கடன் மற்றும் நிலையான தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சி மூலம் சமூகங்களுக்குள் ஒரு நேர்மறையான சமூக மாற்றம் ஊக்குவிக்க நாங்கள் இலவச நிதி ஆலோசனை, நெகிழ்வான கடன் வசதிகள், மற்றும் திறன் ஆதரவினை வழங்குகின்றோம். கிராமப்புற சமூகங்களிலுள்ள விவசாய மற்றும் சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறிய நிறுவனங்கள் ஆகியவைக்கு முழுமையான மற்றும் நிலையான நிதியியல் சேவைகளை வழங்குவதை எங்கள் மைக்ரோ நிதியுதவி சேவைகள் முதன்மையாக கொண்டுள்ளது.

ஒரு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை.
ஒரு தனித்த வணிக மாதிரி நிதி சேர்த்தல் குறித்த எங்கள் அணுகுமுறையானது உள்ளூர் கிராமப்புற சமூகங்களின் பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• ஒரு கலப்பின நிதிய மாறல் உள்ளூர் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு கடன்கள் மற்றும் சேமிப்புக்கள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது.
• நீண்டகால நிலைத்தன்மை, பொறுப்பு கடன் அத்துடன் சமூகத்திற்கு மீள்திரும்புதல் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பெண்களைக் குறித்து கவனம் செலுத்துதல்.
• உள்ளடங்கிய வெளிப்படையான மற்றும் நிலையான மைக்ரோ நிதி
• நிதி கல்வியறிவு பயிற்சி தொழில் முனைவோர் திறன் ஆதரவு.HNB நிதி ஒரு மைக்ரோ-நிதி நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு முழுமையான நிதி சேவை வழங்குநராக உருவானது. மைக்ரோ – நிதி எங்கள் சேவைகளில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருந்தாலும் சேமிப்பு மற்றும் வைப்புத் திட்டங்களை மேம்படுத்துவதோடு வாடிக்கையாளர்களின் சேவையை மேம்படுத்துவதற்காக குத்தகை மற்றும் தங்க கடன்கள், வணிக கடன்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய நிதி ஆகியவற்றிற்கு நாங்கள் விரிவாக்கப் பட்டுள்ளோம்.

400,000+ வாடிக்கையாளர்கள், 48 கிளைகள், 2000 ஊழியர்கள், 2000 க்கும் மேற்பட்ட அர்ப்பணிப்புள்ள ஊழியர்களால் 48 கிளைகள் மற்றும் 21 சேவை மையங்களில் 400,000 க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவையாற்றப்படுகின்றன. பல ஆண்டுகளாக உள்ளூர் சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக எங்கள் சேவைகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளோம். எமது வாடிக்கையாளர் தளத்தின் வளர்ச்சியுடன் நேரான சமூக மாற்றத்திற்கு எமது தயாரிப்புக்களில் மற்றும் சேவைகளில் எவை தேவை என்பதை அறிந்துகொள்ளமுடிந்தது.

தூரநோக்கு

"அனைவருக்கும் மனிதத் தொடர்பில் புதுமையான தொழில்நுட்ப ரீதியான நிதியியல் தீர்வுகளை வழங்குவதில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தலைவராதல்."


பணி

“வாடிக்கையாளர் மையம் கொண்ட நன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளையும் பொறுப்புணர்வாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழங்கும் அதேவேளை ஆர்வமுள்ள குழு மூலம் மதிப்புள்ள பங்குதாரரை உருவாக்குவதையும் நோக்காக கொண்டுள்ளது.”


InSPIRRE என்ற மதிப்புக்கள்!

நேர்மை
உணர்வு
தொழில் சார்ந்த மனப்பான்மை
கண்டுபிடிப்பு
மரியாதை
சம்பந்தம்
பரிவு