செய்திகள்

“Christmas Giveaway” வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசில்களை வழங்கிய HNB FINANCE

கொவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக பயணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் வீட்டிலிருந்து நத்தார் பண்டிகையை கொண்டாடிய இலங்கையர்களுக்கு அபூர்வமான அனுபவத்தை வழங்கும் முகமாக HNB FINANCE PLCஇனால் கடந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட “Christmas Giveaway Alert” மேம்பாட்டு போட்டியில் வெற்றிபெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது. கடந்த வருடம் டிசெம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த மேம்பாட்டு போட்டி வேலைத் திட்டத்திற்காக ஆயிரக் கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

டிஜிட்டல் தளத்தின் ஊடாக நிதி சேவை மேம்பாடுகளில் முன்னணியிலுள்ள நிறுவனம் அண்மையில் நத்தார் பண்டிகை தொடர்பில் தமது இணையத்தளத்திலும் மற்றும் முகப் புத்தகத்தின் ஊடாகவும் ஆரம்பித்த இந்த “Christmas Giveaway” மேம்பாட்டு போட்டியின் மூலம் முன்வைத்த பல்வேறு போட்டிகளுக்கு பங்குபற்றி வெற்றி பெற்றவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

கொவிட் தொற்றுநோய் காரணமாகக வீட்டிற்குள் இருந்தவாரே நத்தார் பட்டிகையை கொண்டாடிய இலங்கையர்களுக்காக டிஜிட்டல் தளத்திற்குள் பல்வேறு சவால்களை வழங்வழங்குவதோடு HNB FINANCE இன் நிதி சேவைகள் குறித்து புரிந்துணர்வைப் பெற்றுக் கொடுத்தல் இந்த மேம்பாட்டு வேலைத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். அண்மையில் நிறுவனத்தின் நிதி சேவைகள் டிஜிட்டல் வழியூடாக வாடிக்கையாளரிடம் கொண்டுசெல்வது தொடர்பில் HNB FINANCE பாரிய முதலீடுகளை செய்துள்ளதுடன் கொவிட் தொற்றுநோயுடன் டிஜிட்டல் ஊடகத்திற்கு ஈடுபடுத்துவது துரிதமடைந்துள்ளதால் நிதித்துறையில் டிஜிட்டல் ஊடகப் பயன்பாட்டில் முன்னணிலை அடைய HNB FINANCE நிறுவனத்திற்கு முடிந்துள்ளது.

HNB FINANCE தொடர்பாக

2000ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட HNB FINANCE PLC இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிச் சபையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட உரிமம் பெற்ற நிதி நிறுவனமாகும். Fitch Rating நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் தேசிய நீண்டகால A(lka) தரப்படுத்தலை நிறுவனத்தினால் பெற்றுக் கொள்ள முடிந்துள்ளது. 60 கிளைகள் மற்றும் 10 சேவை மத்திய நிலையங்களைக் கொண்டு நாடு முழுவதிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள HNB FINANCE PLCஇனால்  திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிதி சேவைகளுடன் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முனைவு (SME) கடன்கள், லீசிங் சேவைகள், தங்கக் கடன், வீட்டுக் கடன், தனிப்பட்டக் கடன், கல்விக் கடன், சேமிப்பு மற்றும் நீண்டகால வைப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட நிதிச் சேவைகள் இதில் பிரதானமானவையாகும்.