நிதி வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம்

சக்தியில் உருவான பலம்

HNB நிதி என்பது ஹட்டன் நஷனல் வங்கி பி.எல்.சி. நிறுவனத்தின் ஒரு துணை நிறுவனமாக தொடர்ந்து இரண்டு
தசாப்தங்களாக ஒரு தலைவராக நிதியியல் துறையில் நிதி சார்ந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் பல்வேறு
தொகுப்புகளுடன் செயற்பட்டுவருகிறது.

வெற்றிக்கதைகள்

நுண் நிதி கருத்தின் மூலம் கிராமப்புறங்களில் உள்ள பெண்களுக்கு சிறந்த நிதி சேவையை நாம் வழங்குகிறோம்.
எமது வெற்றிக்கதைகள்

சமூக வளர்ச்சிக்காக எமது பங்களிப்பு

வெற்றிக்கதைகள்

எங்களைப்பற்றி

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொறுப்பான முறையில் வழங்க, ஓர் ஆர்வமுள்ள குழுவினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முன்னோடி நிதி நிறுவனம்.
எங்களைப்பற்றி 0 வாடிக்கையாளர்கள்
எங்களைப்பற்றி 0 ஊழியர்கள்
எங்களைப்பற்றி 0 கிளைகள்
எங்களைப்பற்றி 0 சேவை மையங்கள்

Mehewara கூட்டாண்மை சமூக பொறுப்பு

விஷேட தேவைகளுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக எமது சமூக பொறுப்பு திட்டத்தின் ஒரு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கையாக Mehewara உள்ளது. எம் ஊழியர்களும் நிறுவனமும் வழங்கும் நிதியினுடாக இத்திட்டம் பராமரிக்கப்படுகிறது.

Mehewara கூட்டாண்மை சமூக பொறுப்பு

செய்திகளும் மேம்படுத்தல்களும்

அண்மைய தகவல்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள்