011 202 4848

இயக்குனர்கள் குழு

திறன், அறிவு மற்றும் அனுபவம்

Years of knowledge, skill and experience strung together by our Board of Directors means that HNB Finance is led by like-minded individuals with a passion for ensuring HNB Finance is Sri Lanka’s leading, financial institution.

திரு. டில்சான் றொத்ரிகோ தலைவர்கள்

HNB FINANCE PLC இன் புதிய தலைவராக திரு டில்சான் றொத்ரிகோ 2021ஆம் ஆண்டின் செம்டம்பர் மாதம் 10ஆம் திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் வகையில் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் அவர் கம்பனியின் சு...

திரு. டில்சான் றொத்ரிகோ | தலைவர்கள்

HNB FINANCE PLC இன் புதிய தலைவராக திரு டில்சான் றொத்ரிகோ 2021ஆம் ஆண்டின் செம்டம்பர் மாதம் 10ஆம் திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் வகையில் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் அவர் கம்பனியின் சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளராகவும் செயற்படவுள்ளார்.
ஹட்டன் நஷனல் வங்கியின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்று உத்தியோகத்தராக திரு ஜோனத்தன் அலஸ் 2014ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2021ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரை HNB FINANCE PLC இன் தலைவராக எமது கம்பனியின் முன்னேற்றத்திற்கு அளப்பரிய சேவையை ஆற்றியிருப்பதோடு, இந்த ஆண்டின் செப்டெம்பர் மாதம் 10ஆம் திகதி தொடக்கம் HNB FINANCE PLC இன் புதிய தலைவராக திரு டில்சான் றொத்ரிகோ அப்பதவியினை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
திரு டில்சான் றொத்ரிகோ வங்கி, காப்புறுதி, வங்கி முதலீடு, மற்றும் ஆடை தொழிற்துறை போன்ற பல்வேறு துறைகளில் உயர் பதவிகளை வகித்துள்ளார். அவர் தற்போது Hatton National Bank PLC கம்பனியில் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் / பிரதம தொழிற்பாட்டு உத்தியோகத்தராக பணியாற்றுவதுடன் HNB Assurance” Guardian Acuity Management” Lanka Financial Services Bureau Ltd மற்றும் Credit Information Bureau போன்ற நிறுவனங்களிலும் உயர் பதவிகளை வகித்து வருகிறார்.
தொழில் முயற்சிகளை திறம்பட நெறிப்படுத்தும் ஆற்றல், அதேபோல் வலுவான தலைமைத்துவத்தைக் கொண்ட திரு டில்சான் றொத்ரிகோ HNB வங்கியில் தொழிற்பாட்டு செயன்முறையை மேம்பாட்டின் உந்துசக்தியாக செயற்பட்டு வருகிறரர்.
திரு டில்சான் றொத்ரிகோ இலங்கைப் பணிப்பாளர்கள் நிர்வாகம் (SLID) மற்றும் ஆசிய வங்கியாளர்கள் சங்கத்தின் (தாய்வான்) கொள்கை ஆலோசகர்கள் குழுவின் உப தலைவராக தற்போது பணியாற்றி வருவதுடன் CIMA, ACCA மற்றும் Risk Professional Forum தலைவராக இரண்டு வருட காலம் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் ஒரு தசாப்தத்திற்கு மேலாக பல்வேறு பட்டப் படிப்பு மற்றும் பட்டமேற்படிப்புகளுக்கான ^ CIMA, ACCA, PIM MBA & விரிவுரையாளராக கல்வித் துறையில் தனது புலமையை வெளிப்படுத்தி உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. SLID கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் வருகைதரு விரிவுரையாளராக பணியாற்றி வரும் திரு டில்சான் றொத்ரிகோ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் CIMA மற்றும ACCA போன்ற நிறுவனங்களில் உறுப்புரிமையை கொண்டுள்ளதோடு, ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் க்ரென்;ஃபீல்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமேற்படிப்பை நிறைவு செய்துள்ளார்.

திரு. பீ. எம். டீ. சீ பிரபாத் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் / பிரதான நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர்

தொழில் ரீதியாக நிதியளிப்பவரான திரு. பிரபாத் அவர்கள் ஜேர்மனியின் Frankfurt பாடசாலையினால் உருவாக்கப்பட்ட......

திரு. பீ. எம். டீ. சீ பிரபாத் | முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் / பிரதான நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர்

தொழில் ரீதியாக நிதியளிப்பவரான திரு. பிரபாத் அவர்கள் ஜேர்மனியின் Frankfurt பாடசாலையினால் உருவாக்கப்பட்ட சர்வதேச சான்றிதழ் பெற்ற நுண்நிதி நிபுணராவார். தனியார் துறையில் 25 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ள அவர் அவுஸ்திரேலியாவின் Southern Queensland பல்கலைக்கழகத்தில் (Sp. in Finance) வணிக நிருவாக முதுமானி பட்டதாரியுமாவார். அவர் பட்டய சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனத்தின் (MCIM) அங்கத்தவரும் பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவனத்தின் ஒத்துழைப்பு அங்கத்தவரும் (ACMA, UK & CGMA) ஆவார். மேலும், அவுஸ்திரேலியாவின் சான்றிதழ் பெற்ற முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவனத்தின் (CMA, AUS) சான்றிதழ் பெற்ற முகாமைத்துவ கணக்காளருமாவார்.
அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்தில் வணிகம் மற்றும் நிதி நிருவாகம் தொடர்பான பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ளோமாதாரியுமாவார்.

இலங்கை நுண்நிதி துறைக்குக் காட்டிய பங்களிப்பை அறிந்து கொண்ட இந்தியாவின் உலக ஆலோசனை மற்றும் ஆராய்ச்சிக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டின் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தியவர் என்னும் பொருளடங்கிய “Game Changer of the year 2014” என்னும் கௌரவ விருதினையும் அவர் பெற்றுக் கொண்டார்.

 

திரு. அனுஷ்க விஜேசிங்க சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு. விஜேசிங்க அவர்கள் பொருளாதார நிபுணர் மற்றும் கொள்கை பற்றிய ஆலோசகருமாவார். புத்தாக்கம், சிறிய மற்றும்......

திரு. அனுஷ்க விஜேசிங்க | சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு. விஜேசிங்க அவர்கள் பொருளாதார நிபுணர் மற்றும் கொள்கை பற்றிய ஆலோசகருமாவார். புத்தாக்கம், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அத்துடன் சர்வதேச பொருளாதாரம் தொடர்பில் அவரது ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்பொழுது அபிவிருத்தி திறமுறை மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சின் ஆலோசகராகவும் சேவையாற்றும் அவர் விற்பனை, போட்டித்தன்மை மற்றும் புத்தாக்கம் ஆகிய துறைகள் தொடர்பில் தனது கவனத்தைச் செலுத்தியுள்ளார். அவர் முன்னர் இந்நாட்டு கைத்தொழில் துறையின் தலைசிறந்த நிறுவனமாகக் கருதப்படுகின்ற இலங்கை வர்த்தக சபையின் பிரதான பொருளாதார நிபுணராகவும் பொருளாதார உளவுப் பிரிவின் பிரதானியாகவும் பணிபுரிந்துள்ளார்.

திரு. அனுஷ்க அவர்கள் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிக் கொள்கை ஆலோசனைக் குழுவின் அங்கத்தவருமாவார். சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளராக அவர் Fair first Insurance Ltd கம்பனி மற்றும் செலான் வங்கி பீ.எல்.சீ பணிப்பாளர் சபையிலும் பணியாற்றுகின்றார். அவரது முன்னைய சிறந்த செயலாற்றுகைக்கான உதாரணமாக இலங்கை கொள்கை ஆய்வூ நிறுவனத்தின் கைத்தொழில் போட்டி மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் கொள்கைப் பிரிவின் தலைமைப் பொறுப்பு, பல்வகை தொடர்பான சனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் (2009) பணி புரிந்தமை. உலக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம், ஆசிய பசுபிக் வலயத்துக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணைக்குழு மற்றும் ஜேர்மனியின் ஜேர்மன் அபிவிருத்தி
ஒத்துழைப்பு நிறுவனமான புஐணு நிறுவனத்தின் ஆலோசகராகவும் பணி புரிந்தமையைக் குறிப்பிடலாம்.

2014 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் Tianjin இல் நடைபெற்ற புதிய சாம்பியனுக்கான வருடாந்த சந்திப்பின் போது உலக பொருளாதார ஒன்றியத்தினால் புதிய சாம்பியன் விருது பெறுநராக தெரிவு செய்யப்பட்டார். அவர் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையத்தின் மற்றும் பண்டாரநாயக்க இராஜதந்திர பயிற்சி நிறுவனத்தின் வருகை தரு விரிவுரையாளராகவும் உள்ளார். திரு. விஜேசிங்க அவர்கள் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் டுநநனள பல்கலைக்கழக வணிகக் கல்லூரியில் பொருளியல் மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பான முதுமானிப் பட்டமும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் லண்டன் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் பொருளாதாரம் தொடர்பான விஞ்ஞானமானிப் பட்டமும் பெற்றவராவார்.

கலாநிதி உதான பெர்னாந்து சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

கலாநிதி திரு. உதான் பெர்னாந்து கொழும்பை தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் வறுமை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் (CEPA) நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ஆவார். அவர் இலங்கையிலுள்ள அபிவிருத்தி அமைப்புகளி...

கலாநிதி உதான பெர்னாந்து | சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

கலாநிதி திரு. உதான் பெர்னாந்து கொழும்பை தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் வறுமை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் (CEPA) நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ஆவார். அவர் இலங்கையிலுள்ள அபிவிருத்தி அமைப்புகளில் தலைமைத்துவ பதவியினை வகித்திருப்பதுடன், ஆம்ஸ்டர்டேம் பல்கலைக்கழகத்தில் அதிதி ஆராய்ச்சியாளராகவும் நெதர்லாந்தின் Context International நிறுவனத்தில் ஆலோசகராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு மற்றும் உதவி வழங்கும் கொள்கை தொடர்பில் கவனம் செலுத்தும் திரு. உதான் பெர்னாந்து இலங்கை, ஐரோப்பா, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆபிரிக்கா அத்துடன் தென்கிழக்காசிய வலயத்திலும் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வெளிவாரி கல்வியாளராவார். ஆம்ஸ்டர்டேம் பல்கலைக்கழகத்தில் சர்வதேச அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு தொடர்பில் கலாநிதிப் பட்டத்தையும், பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பில் சட்டம், பொருளியல், முகாமைத்துவம் மற்றும் தொழிலாளர் கல்வி ஆகிய துறைகளில் விற்பன்னருமாவார்.

திரு. ரஜீவ் திசாநாயக்க சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு. திசாநாயக்க அவர்கள் வங்கித் துறை மற்றும் மூலதன சந்தைப்படுத்தலில் இரண்டு தசாப்த அனுபவத்தைக் கொண்டவராவார். தற்பொழுது......

திரு. ரஜீவ் திசாநாயக்க | சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு. திசாநாயக்க அவர்கள் வங்கித் துறை மற்றும் மூலதன சந்தைப்படுத்தலில் இரண்டு தசாப்த அனுபவத்தைக் கொண்டவராவார். தற்பொழுது அவர் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி பீ.எல்.சீ நிறுவனத்தின் பிரதான திறமுறை உத்தியோகத்தராகவும் பணி புரிகின்றார். எச்.என்.பீ பினான்ஸ் கம்பனியின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினருக்கு மேலதிகமாக திரு. திசாநாயக்க அவர்கள் Acuity Partners (Pvt) Ltd. கம்பனியின் பணிப்பாளருமாவார். பணிப்பாளர் சபையின் கணக்காய்வுக் குழுவின் தலைவராகவும் செயற்படும் அவர் கம்பனியின் செயல்நுணுக்கம் மற்றும் முதலீட்டு மீளாய்வுக் குழுவின் அங்கத்தவருமாவார்.

திரு. திசாநாயக்க அவர்கள் பட்டயம் பெற்ற நிதி பகுப்பாய்வாளராவதுடன் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவனத்தின் ஒத்துழைப்பு அங்கத்தவருமாவார். அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழத்தில் வணிக நிருவாக பட்டதாரியுமாவார்.

 

திரு.எம். பெரேரா சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

வணிக சட்டத்தரணியும் மற்றும் தொழில் முயற்சி ஆலோசகருமான திரு. மஹிந்த பெரேரா அவர்கள் வர்த்தகம், கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் வேலை......

திரு.எம். பெரேரா | சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

வணிக சட்டத்தரணியும் மற்றும் தொழில் முயற்சி ஆலோசகருமான திரு. மஹிந்த பெரேரா அவர்கள் வர்த்தகம், கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் வேலை வழங்குநர் சட்டம் மட்டுமன்றி இணக்கப்பாடு மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் அம்சங்கள் தொடர்பான ஆலோசனைப் பணிகளில் பல வருட அனுபவத்தைக் கொண்டவராவார். சட்ட ஆலோசனை வகுத்தலுக்கு மேலதிகமாக அவர் தொழில் முயற்சி ஆலோசனைச் சேவையினை வழங்குபவருமாவார்.

தகைமை பெற்ற முகாமைத்துவ கணக்காளரான [FCMA (UK), CGMA] அவர் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் முகாமைத்துவ பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனத்தில் வணிக நிருவாக முதுமானி பட்டதாரியுமாவார். சட்டத் துறைக்குள் நுழைவதற்கு முன்னர் பட்டியலிடப்பட்ட மற்றும் பட்டியலிடப்படாத கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் / பிரதான நிறைவேற்று உத்தியோகத்தராகவும் வணிகப் பிரிவில் 25 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட அனுபவத்தையும் கொண்டவராவார். தற்பொழுது திரு. பெரேரா அவர்கள் பிரைம் பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ நிறுவனத்தின் சுயாதீனப் பணிப்பாளருமாவார். அவர் 2007 ஆம் ஆண்டு செப்தெம்பர் மாதம் பணிப்பாளர் சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டார்.

திரு. ஹசித விஜேசுந்தர சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு. ஹசித விஜேசுந்தர ஜேர்மன் அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தின் (GIZ) சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஆலோசகர் ஆவார்....

திரு. ஹசித விஜேசுந்தர ஜேர்மன் அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தின் (GIZ) சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஆலோசகர் ஆவார். அவர் ஜேர்மன் அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயற்படும் அபிவிருத்தித் துறை தொடர்பில் மிகவும் தேர்ச்சி வாய்ந்தவர் என்பதுடன் நுண் நிதி அத்துடன் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வியாபார நிதியிடல். சந்தைப்படுத்தல், ஒழுங்குபடுத்தல் பிரச்சினைகள், துறைசார் உபாய முறைகள், சமூக செயலாற்றுகை முகாமைத்துவம் ஆகியன உள்ளடங்கிய நிதியிடல் துறையில் பத்து வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட அனுபவத்தினைக் கொண்டவர்.

அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளியல் முதுமானிப் பட்டதாரியும், சட்ட இளமானிப் பட்டதாரியும்இ (LL.B) விஞ்ஞான இளமானிப் பட்டதாரியும் (B.Sc.) ஆவார். பல உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச தொழில்சார் நிறுவனங்களின் உதவி அங்கத்தவராகவும் உள்ளார். 2009 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இலங்கை உயர்நீதிமன்ற சட்டத்தரணியாக பணிபுரியும் அவர். தற்பொழுது கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் சட்ட முதுமானி (LLM) பட்டப்படிப்பை பயிலுகின்றார். திரு. விஜேசுந்தர அவர்கள் ஜேர்மனியின் Frankfurt நிதி முகாமைத்துவக் கல்லூரி மற்றும் வறியோர்களுக்கு உதவியளிக்கும் ஆலோசனைக் குழு என அழைக்கப்படும் CGAP போன்ற புகழ்பெற்ற சர்வதேச நிறுவனத்தின் நிதி அத்துடன் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நிதியிடல் தொடர்பான பட்டய பயிற்சியாளரும் ஆவார். இதற்கு மேலதிகமாக அவர் இலங்கை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சில உயர் கல்வி நிறுவனங்களில்; சிரேஷ்ட விரிவுரையாளராகவும் சேவையாற்றுகின்றார்.

இலங்கையில் பெற்ற அனுபவத்துக்கு மேலதிகமாக, வலய மட்டத்திலும் அவர் செயல்முறை அனுபவங்களைப் பெற்றுள்ளார். இந்தோனேசியாவின் திறமுறை வலய பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (SREGIP) மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் பசுமை பொருளாதார அபிவிருத்தி ஊக்குவிப்பு நிறுவனத்தின் (ProGED) மதிப்பீட்டு தொழிற்பாட்டுக் குழுவின் அங்கத்தவராக இருந்து கொண்டு அவர் அதன் திட்ட வடிவமைப்புகள் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்குவதில் தனது பங்களிப்பை நல்கியுள்ளார். இந்தியா, வங்காள தேசம், மியன்மார், கம்போஜியா, மலேசியா மற்றும் பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளின்; நிதி முறைமை தொடர்பில் சிறந்த அறிவுள்ள அவர் அது சார்ந்த பல்வேறுபட்ட அவருக்கு கையளிக்கப்பட்ட பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்.

திரு. ருவன் மனதுங்க சுயாதீனமற்ற, நிர்வாகம் சாராத பணிப்பாளர்

2021 பெப்ரவரி 15 தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும் வகையில் திரு ருவன் மனதுங்க எச்.என்.பி பினான்ஸ் பி.எல்.சி கம்பனியில் சுயாதீனமற்ற, நிறைவேற்று அல்லாத பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ...

திரு. ருவன் மனதுங்க | சுயாதீனமற்ற, நிர்வாகம் சாராத பணிப்பாளர்

2021 பெப்ரவரி 15 தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும் வகையில் திரு ருவன் மனதுங்க எச்.என்.பி பினான்ஸ் பி.எல்.சி கம்பனியில் சுயாதீனமற்ற, நிறைவேற்று அல்லாத பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திரு மனதுங்கா ஹட்டன் நஷனல் வங்கி பி.எல்.சி கம்பனியின் தலைமை இடர்வரவு உத்தியோகத்தர் / பிரதி பொதுமுகாமையாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
வங்கி மற்றும் நிதிச் சேவைத் துறையில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக அனுபவம் பெற்றுள்ள அவர் ஏற்கனவே HSBC Sri Lanka மற்றும் M/s Ernst & Young, Chartered Accountants, Sri Lanka போன்ற நிறுவனங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் இலங்கையின் பட்டய கணக்காளர் நிறுவகம் மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவகத்தின் உயர் அங்கத்தவராகவும் விளங்குகிறார்.

திரு. லலித் வித்தான சுயாதீன நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு லலித் வித்தான 2021 செப்டம்பர் 10ஆம் திகதி தொடக்கம் HNB FINANCE பணிப்பாளர் சபையில் சுயாதீன, நிறைவேற்று அல்லாத பணிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார். திரு லலித் 25 வருடங்களுக்கும் மேல...

திரு. ருவன் மனதுங்க | சுயாதீன, நிறைவேற்றுத் தரம் சாராத பணிப்பாளர்

திரு லலித் வித்தான 2021 செப்டம்பர் 10ஆம் திகதி தொடக்கம் HNB FINANCE பணிப்பாளர் சபையில் சுயாதீன, நிறைவேற்று அல்லாத பணிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார். திரு லலித் 25 வருடங்களுக்கும் மேலாக தாபன பிரிவில் முகாமைத்துவம் சார் பதவிகளை வகித்துள்ளதோடு அக்காலப்பகுதியில் வங்கிகளில் வணிக மற்றும் வியாபார பிரிவுகளில் உயர் முகாமைத்துவ பதவிகளை வகித்துள்ளார். அவர் Brandix Group, Ernst and Young, Amsterdam Rotterdam (Amro) Bank, IBM World Trade, Corporation and Carson Cumberbatch, Ceylon Tea Services Limited மற்றும் Yamaha Corporation in (USA) போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி அனுபவம் வாய்ந்தவராவார்.

திரு லலித் வித்தான சமீப காலம் வரை ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை கம்பனியில் கூட்டு பிரதம நிதி மற்றும் நிர்வாக உத்தியோகத்தராகவும் பின்னர் அதன் இணைய நிறுவனமான ஸ்ரீலங்கன் கேட்டரிங் நிறுவனத்தில் நிறைவேற்று உத்தியோகத்தராக பணியாற்றியுள்ளார். அவர் தற்போது Agility Consulting Services (Pvt.) Ltd தாபகர் மற்றும் முகாமைத்துவ பணிப்பாளராகவும் Laugfs Gas PLC, Laugfs Maritime Services (Pvt.) Ltd மற்றும் Softlogic Life Insurance PLC இன் பணிப்பாளராகவும் செயற்பட்டு தனது பொறுப்புகளை நிறைவேற்றி தற்போது Acuity Partners (Pvt.) கம்பனியின் பணிப்பாளர் சபையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதுடன் Project Management Institute, Colombo Chapter உப தலைவராகவும் விளங்குகிறார். மேலும் அவர் தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவின் நிறைவெற்றுச் சபை உறுப்பினரும் ஆவார்.

அவர் ஏற்கனவே இலங்கை வங்கி, தங்கொட்டுவ பொசிலென் PLC” Merchant Bank of Sri Lanka PLC” Ceylease Limited மற்றும் செலான் வங்கி போன்ற நிறுவனங்களில் சுயாதீனப் பணிப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அத்தோடு திரு லலித் வித்தான இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு ^TRCSL&வின் ஆணையாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வணிக நிர்வாக பட்டதாரியான திரு லலித் வித்தான, ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மன்சஸ்டர் மெட்ரோபொலிற்றன் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைமுதுமாணி கௌரவ பட்டதாரியாவார். அவர் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவகம் மற்றும் இலங்கை பட்டய கணக்காளர் நிறுவகத்தின் உறுப்பினராகவும், ஐக்கிய அமெரிக்க முகாமைத்துவ நிறுவனத்தில் கருத்திட்ட முகாமைத்துவ தொழில் வல்லுனருமாவார்.