011 202 4848

வலைப்பதிவு

வலைப்பதிவு

ஜனவரி 2023 நிலையான வைப்புத்தொகைகள் உங்கள் நிதி வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு உதவும்?
ஜனவரி 2023

பணத்தைச் சேமிப்பதற்கான எளிதான மற்றும் வேகமான வழிகளில் ஒன்றாக அறியப்படும் நிலையான வைப்பு என்பது, எளிதில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய மற்றும் அதிக நன்மைகளைத் தருகின்ற பாதுகாப்பான ஒரு முதலீட்டுத் தெரிவாகும். ஒரு நிலையான வைப்பின் மூலம் உங்களுக்கு உங்களுயை சேமிப்புத் திட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே நன்மைகள் கிடைப்பதை நீங்கள் இப்போதே உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
நிலையான வைப்புகளைப் பற்றி நீங்கள் உண்மையாகவே மேலும் அறிய விரும்பினால், ஒரு நிலையான வைப்பு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை தெரியப்படுத்தும் எங்கள் அனுகூலப் பட்டியலை வாசியுங்கள்.
● புதிய வியாபாரத்தை தொடங்க
நீங்கள் உங்கள் சொந்த வியாபாரத்தை தொடங்க இருப்பீர்களானால், நிலையான வைப்பு உங்களுக்கு உதவும் மிகச் சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். ஓர் ஆரம்பக் கொடுப்பனவின் தேவையுடன், நிலையான வைப்பு உங்கள் பணத்தை அதிகபட்ச நன்மைகளுடன் திருப்பித் தரும். எச்.என்.பி பினான்ஸ் நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு 12, 24 மற்றும் 60 மாதங்கள் வரையான ஒரு நிலையான காலத்திற்கு நீங்கள் சிறந்த நிலையான வைப்புத் திட்டங்களைப் பெறலாம்.

● சேமிப்பை அதிகரித்துக்கொள்ள முடியும்
நீங்கள் உங்கள் இல்லத்தை அமைக்க, சுற்றுலாச் செல்ல அல்லது புதிய தொலைபேசி ஒன்றைக் கொள்வனவு செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தால், கண்டிப்பாக உங்களிடன் ஒரு தொகை பணம் இருக்க வேண்டும். அத்தருணத்தில்தான நிலையான வைப்புத்தொகை உங்களுக்கு பயன்படும். எச்.என்.பி பினான்ஸ் நிறுவனத்தில் நீங்கள் இப்போது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ள கால எல்லையின் அடிப்படையில் மிகச்சிறந்த நிலையான சேமிப்புத் திட்டத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதிகூடிய நன்மைகளைப் பெற உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள்.
● நிதி முகாமைத்துவம்
நீங்கள் உங்கள் பணத்தில் கரிசனை இல்லாதவராக இருந்தால், உங்கள் நிதியை முகாமைத்துவம் செய்ய உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், நிலையான வைப்பு உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும். உங்கள் பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்து உங்கள் எல்லா முதலீடுகளுக்கும் அதிக வட்டி வீதத்தைப் பெறுங்கள். அதிகமாகச் சேமிக்க இப்போதே எச்.என்.பி பினான்ஸ் நிலையான வைப்பு கணக்கொன்றை ஆரம்பியுங்கள்.

● அதிக வட்டி வீதம்
ஒரு நிலையான வைப்புத் திட்டம் அதிக வட்டி வீதத்தை வழங்கி உங்கள் முதலீடுகளில் அதிகமாகச் சேமிக்க உதவுகிறது. இலங்கையில் உள்ள ஏனைய வங்கிகளை விட நீங்கள் அதிகமான நன்மைகளைப் பெறுவதை இது உறுதி செய்கிறது. எச்.என்.பி பினான்ஸ் வட்டி வீதங்களுடன் உங்களுக்கு மாதாந்த, வருடாந்த முதிர்வு அடிப்படையில் நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

எச்.என்.பி பினான்ஸ் நிறுவனத்தினால் தற்போது உங்களுக்காகவே வழங்கப்படுகின்ற ஒரு நாள் சேவை மற்றும் உங்கள் வசிப்பிடத்தை நாடிவந்து வழங்கப்படும் உதவியின் மூலம், உங்களது வைப்பின் காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட, அதிக வட்டியுடனான மாதாந்த நிலையான வைப்பைத் தெரிவு செய்யலாம். நாங்கள் முதிர்வின்போது உடனடியாக பணத்தை திருப்பிச் செலுத்துவதோடு, இலங்கையில் மிகச் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் நிலையான வைப்புக்கான வட்டி வீதங்களை வழங்குகிறோம். உங்கள் வசதி கருதி, உங்களுக்கு எங்களுடைய நாடளாவிய கிளை வலையமைப்பை அணுகவும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

நீங்கள் நிலையான வைப்பில் ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தால், விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து தேவையான ஆவணங்களுடன் கிளையில் ஒப்படைக்கவும். தயவுசெய்து, உங்கள் தேசிய அடையாள அட்டை, சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் அல்லது கடவுச்சீட்டைக் கொண்டு வர மறக்காதீர்கள்.

மார்ச் 2022 வாகனமொன்றைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு பணத்தை திரட்டும் சிறந்த வழி
மார்ச் 2022

வாகனம் ஒன்றைக் கொள்வனவு செய்வது என்பது எளிதான முடிவு அல்ல. நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான முதலீடுகளில் இதுவும் ஒன்றாக இருப்பதால், உங்களுக்கான மிகச் சிறந்த கொள்வனவுத் தெரிவு பற்றி நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பிப்ரவரி 2022 உங்களது புத்தம் புதிய சிறு
பிப்ரவரி 2022

நீங்கள், சில உடனடிச் செலவுகளைச் செய்யவேண்டியுள்ள வீட்டில் இருக்கும் பெற்றோராக இருந்தாலும் அல்லது தமது நிதித் தேவயைப் பூர்த்திசெய்துகொள்ள கூடுதல் உதவி தேவைப்படும் சம்பளம் பெறும் பணியாளராக இருந்தாலும், தேவை ஏற்பட்டால் பணத்தைக் கடனாகப் பெறுவதற்கு பல தெரிவுகள் உள்ளன. வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் போன்ற பாரம்பரிய நிதி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் சேவைகள் முதல் கடன் அட்டை மூலமாக பெறுகின்ற கடன்கள்வரை பரந்த பரப்பிலான நிதிசார் தெரிவுகள் அவற்றில் சில ஆகும்.

ஜனவரி 2022 2022 இல் நிதி சார்ந்த மிச்சிறந்த 06 திடசங்கற்பங்கள்
ஜனவரி 2022

புதுவருடம் என்றவுடன், இலக்குகளை அமைத்துக் கொள்வதற்கான காலம் கைகூடி வருகிறது என்பார்கள். எமக்கு எமது தொழில், ஆரோக்கியம், தகுதி மற்றும் பழக்கவழக்கங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட இலக்குகள் காணப்படுவது சாதாரணமானது. ஆனால், புதிய வருடத்தில் தங்களுடைய திடசங்கற்பத்திற்கு நிதித் திட்டங்களை சேர்த்துக் கொள்பவர்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே.

 டிசம்பர் 2021 நீங்கள் கல்விக்கடன் ஒன்றைப் பெறுவதற்குரிய ஐந்து காரணங்கள்
டிசம்பர் 2021

கல்வி என்பது உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான மிகச்சிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்று. எனினும், பல்கலைக்கழக பட்டமொன்றைப் பெறுவதற்கு மிகுதியான செலவைத் தாங்க வேண்டியுள்ளது. உங்களுடைய பட்டப் படிப்புக்குத் தேவையான பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு கொடை அல்லது புலமைப்பரிசில் பெறுவதே மிகச் சிறந்த வழிமுறையாக இருக்கின்றது. ஆனால், எல்லோருக்கும் அதற்கான வாய்ப்பு கிட்டுவதில்லை. இத்தகைய ஒரு சூழ் நிலைமையில் உங்களுக்கு கல்விக்கடன் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

நவம்பர் 2021 எச்.என்.பி பினான்ஸ் வீட்டுக் கடனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?
நவம்பர் 2021

ஒரு வீட்டை அல்லது சொத்தை கொள்வனவு செய்தல், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எடுக்கும் முக்கியமான முதலீட்டுத் தீர்மானங்களில் ஒன்றாக அமையும். ஆகவே, அனேகமானவர்கள் ஒரு வீட்டைக் கொள்வனவு செய்வதால் ஏற்படுகின்ற நிதிச் சுமைக்கு நிவாரணம் தேடுவதற்காக வீட்டுக் கடன் பெறத் தீர்மானிக்கின்றனர்.

அக்டோபர் 2021 தனிநபர் கடன் ஒன்றைப் பெறுவதற்கு முன்னதாக கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய 06 விடயங்கள்
அக்டோபர் 2021

நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாரை சிறந்த ஒரு விடுமுறையை கழிப்பதற்காக அழைத்துச் செல்ல எண்ணியுள்ளீர்களா? அப்படி இல்லாவிட்டால் சில நேரங்களில் திருமண விழா ஒன்றை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதால் அந்தப் பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு மேலதிகமாக பணம் தேவைப்படலாம். காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், குறுகிய காலத்திற்கு உங்கள் பணத்தேவையை முகாமைத்துவம் செய்துகொள்ள சிறு அளவில் உதவி தேவைப்பட்டால் அதற்கான ஒரே தீர்வாக இருக்கப்போவது தனிநபர் கடன்தான்.

செப்டம்பர் 2021 வியாபார கடன் ஒன்றைப் பெறுவதற்குரிய எட்டு காரணங்கள்
செப்டம்பர் 2021

நீங்கள் சிறிய ஒரு சொந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க உத்தேசித்துள்ள நபராக இருக்கலாம். இல்லாவிட்டால் உங்கள் வியாபாரத்தை விரிவாக்க எண்ணியுள்ள அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகராக இருக்கலாம். எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் வியாபாரக் கடனொன்றை அல்லது வங்கிக் கடனொன்றைப் பெறுவதுதான் உங்கள் வியாபாரத்திற்கு பணத்தை முதலீடுசெய்வதற்கு உள்ள எளிதான வழி. வியாபாரக் கடனொன்றைப் பெறுவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும், சரியான காரணங்களுக்காகவே நீங்கள் அந்தக் கடனை பெற வேண்டும்.

ஆகஸ்ட் 2021 விநியோகச் சங்கிலி நிதி (Supply Chain Financing) பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள்
ஆகஸ்ட் 2021

விநியோகச் சங்கிலி நிதியளித்தல் (Supply Chain Financing) என்பது மூன்றாம் தரப்பினரின் உதவியுடன் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்திற்கு நிதியளிக்கும் செயல்முறையாகும்.

ஜூலை 2021 ஓய்வுக் காலத்தை திட்டமிட மிகச் சிறந்த வழிகாட்டல்
ஜூலை 2021

ஓய்வு பெறுதல் என்பது நீங்கள் செய்த தொழிலில் இருந்து விலகி, நீங்கள் சிரமப்பட்டு சம்பாதித்த உழைப்பின் பலனை அனுபவிக்கின்ற காலமென்பதால் பலரும் அதனை தங்கள் வாழ்வின் பொன்னான காலமெனக் கருதுகின்றனர்.

ஜூன்  2021 ஒரு சேமிப்பு கணக்கு முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான 05 காரணங்கள்
ஜூன் 2021

நீங்கள் உங்களுடைய நாளாந்த செலவுகளுக்காக கிடைக்கின்ற பணத்தை சேமித்து வைக்கின்ற ஒரு மாணவராக அல்லது ஒரு மழைநாளில் செலவிடுவதற்கு பணத்தை சேமிக்கின்ற, வீட்டில் இருக்கும் பெற்றோராக இருக்கலாம். பணச் சேமிப்பு என்பது நீங்களாகவே கட்டியெழுப்பக்கூடிய உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதற்கும் முக்கியமான மிகச்சிறந்த பழக்கங்களில் ஒன்று. நீங்கள் புதிய மோட்டார் வாகனம் ஒன்றை அல்லது வீடு ஒன்றை வாங்கும் கனவுடன் பாடுபட்டு உழைக்கின்ற ஒரு பணியாளர் என்றால், உங்களுடைய மாதாந்த வருமானத்தில் ஒரு தொகை பணத்தை சேமித்து வைப்பதே அந்தக் கனவை நனவாக்குவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி.

மே  2021 தங்கக் கடன் வசதி என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு தொழிற்பாடும்
மே 2021

இலங்கையிலும் உலக நாடுகளிலும் தங்கமானது அதன் நிதி சார்ந்த பெறுமதியினால் மட்டுமல்லாது, வெளிப்பாட்டு உணர்வினாலும் மதிப்பை பெற்றுள்ளது. அநேகமானவர்களுக்கு தங்க ஆபரணங்கள் வழிவந்த சொத்தாக கிடைப்பதோடு, எதிர்கால முதலீடாக தங்க நாணயங்களைக் கொள்வனவு செய்தல் அல்லது பரிசுப் பொருளாகவும் கிடைக்கின்றன. அவ்வாறு கிடைக்கும் பெறுமதிவாய்ந்த இந்த உலோகத்தை அவசர நிதித் தேவையின்போது காசுப் காய்ச்சலுக்கான ஒரு சொத்தாக பயன்படுத்த முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? தங்கக் கடன் பற்றியும், அதைப் பற்றி நீங்கள் அறிய வேண்டிய எல்லா விடயங்களையும் வாசியுங்கள்.

ஏப்ரல் 201 உங்கள் பிள்ளையை நிதிச் சுதந்திரத்திற்காக தயார்படுத்த எவ்வாறு உதவலாம்?
ஏப்ரல் 201

நிதி சுதந்திரம் என்பது நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைக்கு கற்பிக்கக் கூடிய மிகச்சிறந்த பாடமாக இருக்கலாம். உங்கள் பிள்ளை அந்த நிலையை அடைய உதவுதற்கு பல வழிகள் காணப்படுகின்றன. எளிமையாக கூறின்,

மார்ச் 2021 புதிதாக தொடக்கும் வியாபாரத்திற்கு நிதி வசதி பெற 04 வழிகள்
மார்ச் 2021

புதிதாக தொடங்கப்படும் வியாபாரம் என்பது எவருக்கும் ஒரு இலட்சியத் திட்டமே. நேரத்தையும் பணத்தையும் எடுத்துக் கொண்டால் அதற்கு கடுமையான முயற்சி தேவைப்படுகிறது.

பிப்ரவரி 2021 உங்களது புத்தம் புதிய சிறு வியாபாரத்திற்கு நுண் கடன் எவ்வாறு உதவும்?
பிப்ரவரி 2021

கடன் என்பது எம்மை கடினமான நிதி நிலைமையிலிருந்து விடுவிக்கும் ஒரு கருவி. எவ்வாறாயினும், பாரம்பரிய தனிநபர் கடனை பெற்றுக் கொள்ளும்போது அதற்கான சில நெறிமுறைகள் காணப்படுவதோடு கடனை மீளச் செலுத்துவதற்கு சில வருடங்கள் ஆகலாம்.

 ஜனவரி 2021 புதிய ஆண்டுக்கான 5 நிதி இலக்குகள்
ஜனவரி 2021

புதிய ஆண்டு, புதிய எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அடைய வேண்டிய புதிய இலக்குகள். ஆம், முன்னைய ஆண்டு உலகளாவிய தொற்றுநோய் தொடர்பான தடைகள் நிறைந்த ஆண்டாக இருந்திருக்கலாம்,

ஜனவரி 2021 தனிப்பட்ட கடன் என்றால் என்ன? ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி
ஜனவரி 2021

தனிநபர் கடன் வசதி என்பது பல விடயங்களுக்குத் தேவையான நிதியளிப்பில் சிறந்த, பயனுள்ள வசதியாகும்.. அவசர மருத்துவ செலவுகளுக்காக அல்லது விலையுயர்ந்த கொள்முதல் அல்லது கல்விக்காக என பல வகையான தனிப்பட்ட கடன்கள் இன்று கிடைக்கின்றன. இருப்பினும்,

டிசம்பர் 2020 வீட்டுக் கடன்களின் முக்கியத்துவம்
டிசம்பர் 2020

வேகமா செல்லுகின்ற பொருளாதார வீட்டுக் கடன் என்பது வீடு வாங்குவதற்கான முக்கியமான மற்றும் பயனுள்ள நிதிக் கருவியாக மாறியுள்ளது.

நவம்பர் 2020 நிலையான வைப்புகள் : அவை எவ்வாறு செயற்படுகின்றன மற்றும் அவற்றின் நன்மைகள்
நவம்பர் 2020

தற்பொழுது உங்கள் சேமிப்பை அதிகரித்துக் கொள்ளுவதற்கு பல வழிகள் உள்ளன, அவற்றில் பெரும்பாலானவை உங்களுக்கு அதிக வருமானத்தை அளிக்கும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது.

அக்டோபர் 2020 சேமிப்பு கணக்கு ஒன்றின் மூலம் பின்னடைவை முன்கூட்டியே திட்டமிடுதல்
அக்டோபர் 2020

ஒருவர் நிரந்தர நிதி நிலைமையை தக்க வைத்துக்கொள்வதற்கு சேமிப்புக் கணக்கு பலவழிகளில் உவுவதால் சமகாலத்தில் சேமிப்புக் கணக்கு மிக முக்கியமான நிதிக் கருவியாக மாறியுள்ளது.

செப்டம்பர் 2020 கிளை வலையமைப்பு
செப்டம்பர் 2020

ஒரு பொறுப்பான பெற்றோராக, எதிர்காலத்திற்காக உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு நிலையான நிதிச் சூழலை உருவாக்குவது உங்கள் பொறுப்பாகும். இருப்பினும், உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செலவுகள் காரணமாக அந்த பணி கடினமாக இருக்கும்.

ஆகஸ்ட் 2020 ரிலாக்ஸ் தனிப்பட்ட கடனுடன் புத்தாண்டைக் கொண்டாடவும்
ஆகஸ்ட் 2020

புத்தாண்டு நெருங்கி வரும் இச் சந்தர்ப்பத்தில், நீங்கள் சிறந்த விதத்தில் கொண்டாடி அதில் அதிகபட்ச பலன்களைப் பெற விரும்புவது இயற்கையானது, ஆனால் நிதிச் சிக்கல்கள் காரணமாக,

ஜூலை 2020 பொருத்தமான கடன் திட்டத்தால் முன்னேற்றம் காணுங்கள்
ஜூலை 2020

வரையறைகளும் விதிகளும் கொடுக்கல்-வாங்கலுக்கு மேலும் தடையாக அமையாது, தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால் மென்மேலும் புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்ற இவ்வுலகில்,

ஜூன்  2020 உங்கள் வியாபாரக் கனவை நனவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்
ஜூன் 2020

அடுத்தவர்களுக்காக உழைக்கும் இந்த உலத்தில், தங்களுக்காக உழைக்க வேண்டுமென்பதற்காக தணிச்சலான முடிவை எடுக்கின்ற, தனக்கென்று ஒரு தொழில்முயற்சியை ஆரம்பிப்பவர்களும் இருக்கின்றனர்.

மே  2020 HNB FINANCE கல்விக்கான கடன்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது
மே 2020

உயர்கல்வி என்பது ஒரு முக்கியமான படியாகும், இது ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான முதலீடாகும். எந்தவொரு நபரும் எதிர்பார்க்கும் ஒரு அடிப்படை தகுதி இதுவாகும், ஆனால் அதற்கு அறிவு, ஆர்வம், கால நேரம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பையும் விட இன்னும் பல தேவைப்பாடுகளும் உள்ளன.

ஏப்ரல் 2020 உங்கள் கனவு வீட்டைக் கொள்வனவு செய்து கொள்ளுவது தொடர்பான 5 கட்டங்கள்
ஏப்ரல் 2020

நீங்களும் உங்கள் கனவு இல்லத்தின் உரிமையாளராக விரும்புகிறீர்களா? காணி ஒன்றைக் கொள்வனவு செய்தல் அல்லது வீடு ஒன்றை ஆரம்பத்தில் இருந்தே நிருமாணித்தல் அல்லது நிருமாணிக்கப்பட்டுள்ள வீடு ஒன்றைக் கொள்வனவு செய்து அதனை நீங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுவது எமது அனைவரினதும் சிந்தனையாக இருக்கும்.

மார்ச் 2020 புதிய ஆரம்பத்திற்கு வாகன குத்தகை
மார்ச் 2020

நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு வயதில் உங்கள் சொந்த வாகனத்தை ஓட்டுவது உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு தருணம்.